• 1399/05/13

تکان داد گوشی :

استاد سلام

من دارم یه بازی برای اندروید می سازم میخواهم وقتی گوشی را به چپ و راست کیشدن تکان بخورد در غیر این صورت مستقیم حرکت کند 

میشه بگید باید از چه کدی استفاده کنم؟

  • 1399/05/14
  • ساعت 05:43

سلام دوست عزیز

برای حرکت اجسام توسط چرخش گوشی از کدهای acceleration استفاده کنید.

// این کد زمان چرخش گوشی به سمت چپ و راست جسم مورد نظر را به سوی جلو و عقب حرکت می دهد

 transform.Translate(0, 0, Input.acceleration.x * -350 * Time.deltaTime);

می توانید از acceleration.y و acceleration.z  در دیگر محورهای transform استفاده کنید.

مثال

// این کد با چرخش گوشی به سمت چپ و راست جسم مورد نظر را به جهت سمت حرکت  م میدهد  و با چرخش گوشی به سمت جلو و عقب جسم مورد نظر به جهت سمت حرکت میدهد

 transform.Translate(Input.acceleration.x * -350 * Time.deltaTime, 0, Input.acceleration.y * -350 * Time.deltaTime);

این کد درون موبایل قابل اجرا است.

موفق باشی


  • 1399/05/14
  • ساعت 14:22

استاد ممنون 

فقط یه سوال اگه بخوام فقط به سمت چپ و راست برود و جلو عقب مرود کدام بخشش را باید حذف کنم ؟؟

و البته یه سوال دیگر این کد را باید به چه ابجکتی نسبت بدم؟


logo-samandehi