• 1400/01/17

مشکل در query :

سلام خدمت دوستان عزیز و استاد گرامی

من دوتا جدول مختلف تو دوتا دیتابیس مختلف دارم که میخوام بعد از اینکه ریختم تو دوتالیست از طریق linq بینشون join بزنم

اینم نمونه کدم هست 

ولی بعد از کامپایل میگه     p was null.

      IEnumerable<TebsoftDoctorsViewModel> DoctorsAsl = _baseService.ExecuteCommand(_tebsoftConnection, con => con.Query<TebsoftDoctorsViewModel>("SELECT * from Doctors")).ToList();
      IEnumerable<Doctor_ProgramViewModel> Program = _baseService.ExecuteCommand(_QMSCon, con => con.Query<Doctor_ProgramViewModel>("SELECT * FROM [NobatDehiConfig].[dbo].[Doctors_Program]")).ToList();

 var _pdoctor = (
        from d in DoctorsAsl
        join p in Program
          on d.Code equals p.DoctorCode into res
        from p in res.DefaultIfEmpty()
        select new ProgramDoctors()
        {
          DoctorCode = d.Code, DoctorName = "دکتر " + d.fName + " " + d.lName, ClinicName = d.Groups,
          ClinicId = d.IdGroup, DayNumber = p.DayNumber, DayTime = p.DayTime.TotalHours.ToString(),
          Description = ""
        }).ToList();      
 • 1400/01/17
 • ساعت 12:29

مقدار داخل res هم موقع trace کردن

"Enumeration yielded no results"

هست

سرچ کردم به نتیجه ای نرسیدم


 • 1400/01/17
 • ساعت 12:34

سلام 

شماره جلسه دوره را بدید این کد در کدام جلسه هست با بررسی کنم


 • 1400/01/17
 • ساعت 12:44

مربوط به جلسی خاصی نیست مریوط به مبحث linq هست که تو دوره تدریس کردید


 • 1400/01/17
 • ساعت 12:46

در دوره سی شارپ تدریس شده ، اونجا مطرح کنید 


logo-samandehilogo-anjoman-senfi