• 1400/01/22

ارسال اطلاعات به آپ موبایل :

با سلام

میخوام یک api  بسازم که بعد درج خبر در سایت در آپ موبایل بتوان از آن استفاده کرد.من کد زیر را نوشتم.آیا درسته؟راهنمایی کنید لطفا.


@{
  ViewBag.Title = "Index";
}

<h2>Index</h2>

<div class="container">
  <h2>Chat Room ...</h2>
  <hr />
  <input type="hidden" id="displayName" />
  <textarea class="form-control" id="message" cols="60" rows="8"></textarea>
  <p>
    <input id="btnSend" type="button" class="btn btn-success" value="Send" />
  </p>
  <ul id="chats"></ul>

  <script>
     $(function() {
      var chat = $.connection.chatHub;
      $.connection.hub.start().done(function() {
        $("#btnSend").click(function() {
          chat.server.send("پیام جدید دارید");
           $("#message").val("").focus();
        });
      });
    });
  </script>
</div>
 public class chatHub : Hub
  {
    public void send(string message)
    {
     
      Clients.All.addNewMessage(message);
    }
  }
logo-samandehi