• 1400/01/25

بعد از ادیت خودرو بازگشت به لیست خودروهای یک کاربر :

سلام
فرض کنید لیست خودروهای یک کاربر که کاربر لاگین کننده نیست را می بینیم و یک خودرو را ادیت می کنیم بعد اگر بخواهیم برگردیم به لیست خودروهای همان کاربر 
خط زیر را باید چگونه تغییر دهیم:
 return RedirectToPage("./Index");

باید userId رو به خط بالا اضافه کنیم اما من هر کاری می کنم انگار تو روتینگ به مشکل بر خورده میاد صفحه اول

 

  • 1400/01/25
  • ساعت 15:57

سلام

در دوره بارها اینکار رو کردیم 

تا انتها ببینید حتما هست


  • 1400/01/25
  • ساعت 16:43

شرمنده استاد ولی هر چی می گردم نیست.
آخرین پروژه یعنی شماره 63 رو هم باز کردم همه جا اینه:

 return RedirectToPage("./Index");

شما تو پروژه تعریف کردید که صفحه لیست ماشین های یک کاربر اگر پارامتر ورودی نداشت لیست ماشینهای خودش را که لاگین کرده نشان دهد.
لذا وقتی بدون پارامتر بر می گرده لیست خودروهای خودش را نشان می دهد.

درست می گویم؟

 


  • 1400/01/25
  • ساعت 17:22

باید id کاربر را در ورودی بگیرید و براساس اون فیلتر کنید 


  • 1400/02/05
  • ساعت 22:36

استاد استفاده از روش زیر به نظرتان درست است؟


return RedirectToPage("./Index", new { Id = Car.UserId});

  • 1400/02/06
  • ساعت 05:14

بله


logo-samandehi