• 1400/01/27

رنگی نشدن :

سلام من کتابخانه های لازم را نصب کردم و مثل اقا قدیر نوشتم اما رنگی نمیشه میزنه مثلا

بعد خروجیش عکسی هست که گذاشتم

import os
from colorama import Fore,init
print(Fore.GREEN+"erfan")
  • 1400/01/28
  • ساعت 22:33

cmd زنگ رو نشان نمی دهد

میتوانید از سه روش زیر استفاده کنید:

۱.init

شما در کنار init رو از colorama گرفتید حالا فقط کافیه یک بار بعد از 

from colorama import Fore,init

دستور زیر را بنویسید

init()

2.os

با استفاده از دستور زیر صفحه cmd کاملا پاک میشود و رنگ دیده میشود

from os import system
system("cls")

3.از windows powershell استفاده کنید.


logo-samandehi