• 1400/02/03

ترکیب کد ها :

سلام وقت بخیر

 

میخواستم بدونم چطور میتونم کد پروژه نهایی رو با کدی که اخر نوشتید ترکیب کنم چون چند بار امتحان کردن خطا داد

هر دو فایل رو واستون ارسال میکنم لطفا راهنمایی کنید

https://uupload.ir/view/rf5_new_folder.rar/

  • 1400/02/03
  • ساعت 15:13

سلام 

لینک رو پاک کنید و متن خطا رو بفرستید.


  • 1400/02/04
  • ساعت 11:47

runfile('C:/Users/mis/Final Complete2.py', wdir='C:/Users/mis')

993/993 [==============================] - 20s 17ms/step - loss: 0.0090 - accuracy: 0.0000e+00

<Figure size 1152x576 with 0 Axes>

Traceback (most recent call last):

 File "C:\Users\mis\Final Complete2.py", line 384, in <module>

   xtest=np.reshape(xtest,(xtest.shape[0],xtest.shape[1],1))

 

 File "<__array_function__ internals>", line 5, in reshape

 

 File "C:\Users\mis\anaconda3\lib\site-packages\numpy\core\fromnumeric.py", line 299, in reshape

   return _wrapfunc(a, 'reshape', newshape, order=order)

 

 File "C:\Users\mis\anaconda3\lib\site-packages\numpy\core\fromnumeric.py", line 58, in _wrapfunc

   return bound(*args, **kwds)

 

ValueError: cannot reshape array of size 200 into shape (1,100,1)

 

 

 

این ارور رومیده


logo-samandehi