• 1400/02/08

سبد خرید ایجاد نمیشه :

@login_required
def add_user_order(request):
  new_order_form = NewOrderForm(request.POST or None)

  if new_order_form.is_valid():
    order = Order.objects.filter(owner_id=request.user.id, is_paid=False).first()
    if order is None:
      order = Order.objects.create(owner_id=request.user.id, is_paid=False)

    product_id = new_order_form.cleaned_data.get('productId')
    count = new_order_form.cleaned_data.get('count')
    if count < 0:
      count = 1
    product = Product.objects.get_by_id(product_id=product_id)
    order.orderdetail_set.create(product_id=product.id, price=product.price, count=count)

    return redirect(f'/products-list/{product.id}/{product.title.replace(" ", "-")}')

  return redirect('/')

و قسمت فرم :

<span>
 <form method="post" action="/add-user-order">
  {% csrf_token %}
  {{ new_order_form.product_id }}
  <label>تعداد :</label>
  {{ new_order_form.count }}
	<button type="submit" class="btn btn-fefault cart">
	<i class="fa fa-shopping-cart"></i>
	افـزودن به سبـد خریـد
	 </button>
  </form>
	</span>

این هم قسمت detail view :

def product_detail(request, *args, **kwargs):
  product_id = kwargs['productId']

  new_order_form = NewOrderForm(request.POST, initial={'productId': product_id})
  product = Product.objects.get_by_id(product_id)
  if product is None or not product.active:
    raise Http404('محصول مورد نظر یافت نشد!')

  related_products = Product.objects.all().filter(category__product=product).distinct()
  grouped_related_products = list(my_grouper(3, related_products))

  galleries = ProductGallery.objects.filter(product_id=product_id)
  grouped_galleries = list(my_grouper(3, galleries))

  context = {
    'product': product,
    'galleries': grouped_galleries,
    'related_products': grouped_related_products,
    'new_order_form': new_order_form
  }

  # tag = Tag.objects.first()
  # print(tag.products.all())
  # print(product.tag_set.all())

  return render(request, 'products/product_detail.html', context)

در ضمن قسمت مدل مشکلی نیست چون توی پنل ادمین نشون داده میشن

 • 1400/02/08
 • ساعت 18:59

سلام وقت بخیر

action رو از فرمتون پاک کنید و مجدد تست کنید 

اگر مشکل برطرف نشد قسمت افزودن به سبد خرید رو خط به خط دیباگ کنید ببینید کدوم بخش درست انجام نمیشه تا مشکل رو به راحتی پیدا و حل کنید


logo-samandehi