• 1400/02/15

خاتمه دادن به مشکل وصل نشدن به sqlExpress ☻☻☻ :

برین تو سایتی که پایین گذاشتم و فایل رو دانلود کنید .خودش نصب میکنه 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=101064

از استاد مدائنی هم ممنونم که ما رو تو مسیر برنامه نویسی قرار داد

logo-samandehi