• 1400/02/18

گرفتن مقدار ذخیره شده در AsyncStorage :

سلام

من یه مقداری رو در AsyncStorage ذخیره کردم

تو خوندنش مشکل دارم.

 const storeSelectedfarm = async (value) => {
  try {
   await AsyncStorage.setItem("myvalue", value);
  } catch (e) {
   // saving error
  }
 };		

 

        let saveddata = async () =>
         await AsyncStorage.getItem("myvalue")
          .then(function (result) {
           return result;
          })
          .catch(function (err) {
           
          });

saveddata رو چطور میتونم بخونم؟

 

 • 1400/02/18
 • ساعت 12:04

سلام دوست من

به صورت زیر عمل کنید

 let saveddata = async () => {
   const result = await AsyncStorage.getItem("myvalue")
   console.log(result);
   return result;
 }
         

 • 1400/02/18
 • ساعت 13:35

باز هم خطا دارم.

من از این مقدار میخوام تو فرمیک استفاده کنم و دیتای اصلی رو با توجه به این مقدار فیلتر کنم و دیتای فیلتر شده رو بفرستم به CustomDropdown ، که خطا به وجود میاد.

چیزی که برگشت داده میشه و در saveddata میره ، Promise<string> میشه

 let perioddata = [
  { key: "43", masterref : "1", name: "test1" },
  { key: "44", masterref : "1", name: "test1" },
  { key: "45", masterref : "2", name: "test1" },
  { key: "46", masterref : "1", name: "test1" },
  { key: "47", masterref : "10", name: "test1" },
  { key: "48", masterref : "10", name: "test1" }]

 

      
       <CustomeDropdown
       name="drpperiod"
       data={perioddata.filter(function (item) {
        let saveddata = async () => {
         const result = await AsyncStorage.getItem("myvalue");
         console.log(result);
         return result;
        };
        return (
         item.masterref === saveddata
        );
       })}
       />

 • 1400/02/20
 • ساعت 12:50

چون داره Promise برگشت میده

کافیه await قرار بدی

 item.masterref === await saveddata()

logo-samandehi