• 1400/02/24

ابدیت مدل :

استادارجمند خواهشمندم خودتان جواب را بده هم اکنون سوال ها رانگاه می کنم خیلی در مورو بحث 14 و19 در مورد اضافه کردن تیبل جدید به مشکل خورده اند من هرگونه شما گفتین انجام دادم جندین با در ابدیت مدل ولی تیبل جدید شناخته نمی شود  

 

 

logo-samandehi