• 1400/02/25

ارسال دو request در fetch :

سلام خسته نباشید.

وقتی از fetch استفاده میکنم به جای یک request دوتا میفرسته مشکلش کجاست؟

api هم تست کردم مشکلی نداشت.

استفاده در main.js :

 

noteApi.AddNote(noteData)
          .then(function(data) {
            helpers.showMessage('successfully updated to local db!');
            setTimeout(function() {
              window.location.href = '/';
            }, 1000);
          });

 

api.js :

const NOTE_API_ADDRESS = "https://localhost/api/notes/";


var noteApi = (function() {

  function GetAllNotes() {
    return fetch(NOTE_API_ADDRESS);
  }

  function GetNote(id) {
    return fetch(NOTE_API_ADDRESS + id);
  }

  function AddNote(data) {
    return fetch(NOTE_API_ADDRESS, {
      method: 'POST',
      headers: {
        'Content-Type': 'application/json',
        'Accept': 'application/json'
      },
      body: JSON.stringify(data)
    });
  }

  function UpdateNote(data) {
    return fetch(NOTE_API_ADDRESS + data.NoteId, {
      method: 'PUT',
      headers: {
        'Content-Type': 'application/json',
        'Accept': 'application/json'
      },
      body: JSON.stringify(data)
    })
  }


  function DeleteNote(id) {
    return fetch(NOTE_API_ADDRESS + id, {
      method: 'DELETE',
    });
  }


  return {
    GetAllNotes: GetAllNotes,
    GetNote: GetNote,
    AddNote: AddNote,
    UpdateNote: UpdateNote,
    DeleteNote: DeleteNote
  };
})();
 • 1400/02/25
 • ساعت 13:50

سلام 

عجیبه تا حالا این مشکل رو نداشتم 

دیباگ کنید مشکل پیدا میشه 


logo-samandehi