• 1396/12/22

حذف آدرس ها در MVC :

با سلام.

چطور میتونم پسوند های غیر از cshtml رو توی MVC حذف کنم. ممنونم میشم راهنمایی کنید.

 • 1396/12/23
 • ساعت 08:58

منظورتون رو متوجه نشدم


 • 1396/12/23
 • ساعت 09:12

برای مثال یه اکشنی که ویو نداره وقتی اجرا میشه مثلا این آدرس ها پیدا نشد:

view/home/index.cshtm

view/home/index.vbhtm

view/home/index.aspx

یه کاری کنیم که دیگه دنبال اینا به جز cshtml نگرده


 • 1396/12/23
 • ساعت 09:16

کلاس زیر را بعنوان ViewEngin معرفی کنید

 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Mvc;

namespace ClearEnginVB_MVC.App_Start
{
  public class CSharpRazorViewEngine : RazorViewEngine
  {
    public CSharpRazorViewEngine()
    {
      AreaViewLocationFormats = new[]
  {
  "~/Areas/{2}/Views/{1}/{0}.cshtml",
  "~/Areas/{2}/Views/Shared/{0}.cshtml"
  };
      AreaMasterLocationFormats = new[]
  {
  "~/Areas/{2}/Views/{1}/{0}.cshtml",
  "~/Areas/{2}/Views/Shared/{0}.cshtml"
  };
      AreaPartialViewLocationFormats = new[]
  {
  "~/Areas/{2}/Views/{1}/{0}.cshtml",
  "~/Areas/{2}/Views/Shared/{0}.cshtml"
  };
      ViewLocationFormats = new[]
  {
  "~/Views/{1}/{0}.cshtml",
  "~/Views/Shared/{0}.cshtml"
  };
      MasterLocationFormats = new[]
  {
  "~/Views/{1}/{0}.cshtml",
  "~/Views/Shared/{0}.cshtml"
  };
      PartialViewLocationFormats = new[]
  {
  "~/Views/{1}/{0}.cshtml",
  "~/Views/Shared/{0}.cshtml"
  };
    }
  }
}

 


logo-samandehilogo-anjoman-senfi