• 1396/12/23

مشکل در استفاده از web api :

با سلام خدمت جناب استاد مدائنی 

مشکلی که برای بنده در استفاده از web api پیش آمده به این صورت می باشد که زمانی که از کد زیر 

 HttpResponseMessage httpResponse =  httpClient.GetAsync(url).Result;

یا

HttpResponseMessage httpResponse = await httpClient.GetAsync(url);

یا 

var result = await client.GetAsync(url).ConfigureAwait(false);

یا

var result = await client.GetAsync(url, HttpCompletionOption.ResponseHeadersRead).ConfigureAwait(false);

یا 

var t = client.GetAsync(url, HttpCompletionOption.ResponseHeadersRead);
var Info=  t.ContinueWith(t1 => t1.Result.Content.Headers.ToString());

همه این کدها را استفاده نمودم ولی نتیجه آن IsSuccessStatusCode نیست یا هنگ میکند و هیچ جواب نمیدهد

از همین متد web api در برنامه تحت ویندوز بدون مشکل استفاده می شود. بنده در web api یک جدول را به json تبدیل کردم مشکل داشت و حتی از خود datatable در خروجی هم استفاده نمودم باز هم جواب نداد

ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

باتشکر 

  • 1396/12/23
  • ساعت 11:04

باید کدهاتون رو Trace کنید تا متوجه خطا بشید

متاسفانه من نمیتونم حدس بزنم

روی وب الماه رو نصب کنید تا اگر خطایی دارد براتون لاگ بزنه

 


  • 1396/12/23
  • ساعت 11:33

بعد از اجرا کدهای که ذکر کردم هنگ میکنه قابل Trace نیست (راهی برای  Trace وجود داره؟)

وب الماه بیشتر توضیح میدید ؟

ممنون


  • 1396/12/23
  • ساعت 11:34

در آموزش توضیح Elmah رو دادم

در بخشی که داشتم WebApi رو میساختم و نصب نیز کردم


  • 1396/12/26
  • ساعت 12:36

با استفاده از کد زیر مشکل حل شد

var result = client.GetStringAsync("UrlApi").Result;
dynamic Info = JsonConvert.DeserializeObject<dynamic>(result);

 


logo-samandehilogo-anjoman-senfi