قیمت این دوره: 150,000 45,000 تومان
 • مدرس دوره : نیما بیرانوند
 • تعداد ویدیوها : 19 ویدیو
 • مدت زمان دوره : 18:24:00
 • سطح دوره : مقدماتی
 • وضعیت دوره : به اتمام رسیده
 • تاریخ آخرین بروزرسانی : 1402/02/11
ثبتـــ نام در این دوره ثبت نام در دوره
آموزش درس ریزموج2 ( مایکروویو 2 )

آموزش درس ریزموج2 ( مایکروویو 2 )

ریزموج یا مایکروویو امواج الکترومغناطیسی هستن و با توجه به طول موجی که دارند بین امواج رادیویی و امواج فروسرخ قرار می­گیرند.

امروزه از امواج مایکروویو در مخابرات و همچنین رادارها بسیار استفاده می­شود، زیرا دارای پهنای باند وسیعی می­باشند.

درس ریزموج2 یکی از مهم­ترین دروس برای مهندسین مخابرات می­باشد زیرا در این درس نحوه طراحی انواع مختلف تقویت کننده­های توان با گین­های متنوع، انواع اسیلاتورها، انواع میکسرها و... فراگرفته می­شود.

 

سرفصل های دوره :

 

فصل اول : تحلیل شبکه­ی مایکروویو

  1-1: ماتریس­های امپدانس و ادمیتانس

1-1-1: شبکه­های هم پاسخ

2-1-1: شبکه­های بی اتلاف

3-1-1: ماتریس پراکندگی  

  2-1: ماتریس­ انتقال ( ABCD )

1-2-1: ارتباط ماتریس انتقال با ماتریس امپدانس

2-2-1: مدار معادل شبکه­های دو پورتی

فصل دوم : تطبیق امپدانس

  1-2: تک استاب

1-1-2: استاب­های موازی

2-1-2: استاب­های سری

  2-2: دو استابی

1-2-2: استفاده از نمودار اسمیت چارت

2-2-2: جواب­های تحلیلی

  3-2: ترانسفورماتور یک چهارم موج

  4-2: تئوری انعکاس­های کوچک

1-4-2: ترانسفورماتور تک بخشی

2-4-2: ترانسفورماتور چندبخشی

5-2: ترانسفورماتورهای تطبیق چند بخشی دو جمله­ای

6-2 : ترانسفورماتور تطبیق بخشی چبیشف

1-6-2 : چندجمله­ای های چبیشف

2-6-2: طراحی ترانسفورماتور چبیشف

فصل سوم : تقسیم کننده­های توان و کوپلرها

  1-3: خصوصیات اصلی تقسیم کننده­ها و داپلرها

1-1-3: شبکه­های سه پورتی اتصال (T)

2-1-3: شبکه­های چهار پورتی ( کوپلرهای جهتی )

  2-3: تقسیم کننده­ی توان T

1-2-3: تقسیم کننده بی اتلاف

2-2-3: تقسیم کننده­های مقاومتی

  3-3: تقسیم کننده­ی توان ویلکینسون

1-3-3: آنالیز مدهای زوج و فرد

2-3-3: تقسیم کننده نامساوی توان و تقسیم کننده ویلکینسون N راهی

  4-3: هیبرید 

1-4-3: آنالیز مدهای زوج و فرد

 5-3: کوپلرهای جهتی خطوط کوپل شده

1-5-3: تئوری خط کوپل شده

2-5-3: طراحی کوپلرهای خط کوپل شده

3-5-3: طراحی کوپلرهای خط کوپل شده چندبخشی

  6-3: هیبرید 

1-6-3: آنالیز مدهای زوج و فرد هیبرید حلقه

2-6-3: آنالیز مدهای زوج و فرد هیبرید خط کوپل شده

فصل چهارم : فیلترهای مایکروویو

  1-4: طراحی فیلتر با روش پارامتر تصویر

1-1-4: امپدانس­های تصویر و توابع تبدیل در شبکه­های دو قطبی

2-1-4: قطعه فیلتر k ثابت

3-1-4: قطعه فیلتر m انشقاقی

4-1-4: فیلترهای ترکیبی

  2-4: طراحی فیلتر با روش تلفات عبور

1-2-4: نسبت افت توان

2-2-4: فیلتر پایین گذر اولیه با ماکسیمم صافی

3-2-4: فیلتر پایین گذر اولیه با ریپل یکسان

4-2-4: فیلتر پایین گذر اولیه با فاز خطی

  3-4: تبدیلات فیلتر

1-3-4: تغییر مقیاس امپدانس و فرکانس

2-3-4: تبدیلات میان گذر و میان نگذر

  4-4: پیاده سازی فیلتر

1-4-4: تبدیلات ریچاردز

2-3-4: شاخص­های کورادا

3-3-4: معکوس کننده-های امپدانس و ادمیتانس

  5-4: فیلترهای خط کوپل شده

1-5-4: مشخصات فیلتر با خط کوپل شده

2-5-4: طراحی فیلتر پایین گذر

فصل پنجم : طراحی تقویت کننده مایکروویو

  1-5: بهره­های توان در شبکه دو پورتی

1-1-5: تعاریف بهره توان در شبکه­های دو پورتی

58: پایدرای

1-2-5: دوایر پایداری

 3-5: طراحی تقویت کننده ترانزیستوری تک طبقه

1-3-5: طراحی بهره ماکسیمم ( تطبیق مزدوج )

2-3-5: دوایر بهره ثابت و طراحی بهره­ی ثابت

3-3-5: طراحی LNA

4-5: طراحی تقویت کننده ترانزیستوری پهن باند

1-4-5: تقویت کننده­های متعادل

2-4-5: تقویت کننده­های گسترده

3-4-5: تقویت کننده­های تفاضلی

5-5: مشخصه­ها و کلاس­های تقویت کننده­های توان

1-5-5: مشخصات سیگنال بزرگ ترانزیستور ها

2-5-5: طراحی تقویت کننده­های قدرت کلاسA

 

 

فصل ششم : نوسان­سازها ( اسیلاتورها)

  1-6: نوسان­ساز­های RF

1-1-6: تحلیل کلی

 2-6: نوسان­ساز­های مایکروویو

1-2-6: نوسان­ساز ترانزیستوری

2-2-6: نوسان­ساز با تشدید کننده­ی دی­الکتریکی

3-6: نویزفاز نوسان­ساز

1-3-6: نمایش نویزفاز

4-6: طراحی نوسان­ساز

فصل هفتم : میکسرها

  1-7: مشخصات میکسرها

 2-7: معرفی چند میکسر

 3-7: طراحی میکسر

  فصل هشتم : سیستم­های رادار

  1-8: معادله­ی رادار

 2-8: رادار پالسی

 3-8: رادار داپلر

 4-8: سطح مقطع رادارپیش نیاز های دوره :

 1. ریزموج 1

فهرستـــ ویدیوها

مدت زمان دوره 18:24:00
 • با مشاهده آنلاین جلسات در سایت ، هزینه اینترنت شما به صورت نیم بها محاسبه خواهد شد.

1
 • مقدمه و معرفی دوره

00:13:25

مقدمه و معرفی دوره

2
 • جلسه جدید ( تحلیل شبکه ی مایکروویو قسمت اول)

00:43:24

تحلیل شبکه ی مایکروویو

3
 • جلسه جدید ( تحلیل شبکه ی مایکروویو قسمت دوم )

00:12:38

تحلیل شبکه ی مایکروویو قسمت دوم

4
 • جلسه جدید ( تطبیق امپدانس قسمت اول )

01:22:52

تطبیق امپدانس قسمت اول

5
 • جلسه جدید ( تطبیق امپدانس قسمت دوم )

01:30:43

تطبیق امپدانس قسمت دوم

6
 • جلسه جدید ( تقسیم کننده های توان و کوپلرهای جهتی قسمت اول )

00:59:58

تقسیم کننده های توان و کوپلرهای جهتی قسمت اول

7
 • جلسه جدید ( تقسیم کننده های توان و کوپلرهای جهتی قسمت دوم )

01:33:06

تقسیم کننده های توان و کوپلرهای جهتی قسمت دوم

8
 • جلسه جدید ( فیلترهای مایکروویو قسمت اول )

01:03:35

فیلترهای مایکروویو قسمت اول

9
 • جلسه جدید ( فیلترهای مایکروویو قسمت دوم )

01:25:40

فیلترهای مایکروویو قسمت دوم

10
 • جلسه جدید ( فیلترهای مایکروویو قسمت سوم )

01:22:28

فیلترهای مایکروویو قسمت سوم

11
 • جلسه جدید ( طراحی تقویت کننده مایکروویو قسمت اول )

01:39:41

طراحی تقویت کننده مایکروویو قسمت اول

12
 • جلسه جدید ( طراحی تقویت کننده مایکروویو قسمت دوم )

01:30:27

طراحی تقویت کننده مایکروویو قسمت دوم

13
 • جلسه جدید ( طراحی تقویت کننده مایکروویو قسمت سوم )

01:30:27

طراحی تقویت کننده مایکروویو قسمت سوم

14
 • جلسه جدید ( نوسان سازها (اسیلاتورها) جلسه اول )

00:57:15

نوسان سازها (اسیلاتورها) قسمت اول

15
 • جلسه جدید ( نوسان سازها (اسیلاتورها) قسمت دوم )

00:27:00

نوسان سازها (اسیلاتورها) قسمت دوم

16
 • جلسه اول ( میکسر ها قسمت اول )

00:51:01

میکسر ها قسمت اول

17
 • جلسه جدید ( میکسر ها قسمت دوم )

00:22:23

میکسر ها قسمت دوم

18
 • جلسه جدید ( سیستم های رادار )

00:38:40

سیستم های رادار

19
 • جزوات

00:00:00

جزوات


نظرات کاربران در رابطه با این دوره

لطفا سوالات خود را راجع به این آموزش در این بخش پرسش و پاسخ مطرح کنید به سوالات در قسمت نظرات پاسخ داده نخواهد شد و آن نظر حذف میشود.
جهت ثبت نظر باید در سایت عضو شوید و یا وارد سایت شده باشید .