نیما بیرانوند

نیما بیرانوند

پروفایل نیما بیرانوند

نیما بیرانوند هستم کارشناسی ارشد برق-مخابرات میدان و موج راه ارتباطی با بنده : nimabeiranvand@yahoo.com

logo-samandehilogo-anjoman-senfi