حسین سینائی

حسین سینائی

پروفایل حسین سینائی

تحصیلات :
کارشناسی مهندسی برق مخابرات دانشگاه صنعتی اراک
کارشناسی ارشد مهندسی برق مخابرات سیستم دانشگاه شهید چمران اهواز
دکتری مهندسی برق مخابرات سیستم دانشگاه شیراز ( در حال تحصیل )

سوابق علمی :
آموزش مقدماتی تا پیشرفته زبان برنامه نویسی متلب دانشگاه صنعتی اراک
آموزش مقدماتی تا پیشرفته زبان برنامه نویسی متلب دانشگاه شهید چمران اهواز
آموزش مقدماتی تا پیشرفته زبان برنامه نویسی پایتون دانشگاه شهید چمران اهواز

logo-samandehi