حسین سینائی

حسین سینائی

پروفایل حسین سینائی

کارشناسی مهندسی برق دانشگاه صنعتی اراک
کارشناسی ارشد مخابرات سیستم دانشگاه شهید چمران اهواز (در حال تحصیل)
.............‌‌‌‌‌.................
Matlab : 80%
Python : 65%
Web Design : 50%
.............................
instagram : hossein.sin77
telegram : hossein_sin77

logo-samandehilogo-anjoman-senfi