کانال تلگرام

حامد قنادی

کارشناس ارشد نرم‌افزار از دانشگاه شیراز

زمینه‌های فعالیت:

سی‌شارپ

SQL Server

Asp.Net Core

تحلیل و طراحی نرم‌افزار

مدیریت فرآیند و BPMS

ویدئوهای ارسال شده توسط حامد قنادی

2 ویدئو