آرمین مصری

آرمین  مصری

پروفایل آرمین مصری

رزومه من در این لینک  مشاهده کنید.

دوره های استاد آرمین مصری


35% تخفیف

دوره تمرین محور در SQL Server

10:32:00 455,000 تومان
35% تخفیف

آموزش SQL Server 2022

31:55:00 455,000 تومان
35% تخفیف

Performance & Tuning در SQL Server

13:38:00 455,000 تومان
35% تخفیف

آموزش SQL Server Database Administrator

26:47:00 650,000 تومان
35% تخفیف

دوره مانیتورینگ در SQL Server

9:48:00 455,000 تومان
35% تخفیف

CIS Microsoft SQL Server 2022

3:14:00 455,000 تومان
35% تخفیف

آموزش لینوکس LPIC 1 - 102

5:3:00 162,500 تومان
logo-samandehi