آرمین مصری

آرمین  مصری

پروفایل آرمین مصری

رزومه من در این لینک  مشاهده کنید.

دوره های استاد آرمین مصری


70% تخفیف

دوره مانیتورینگ در SQL Server

3:35:00 210,000 تومان
70% تخفیف

دوره تمرین محور در SQL Server

2:59:00 210,000 تومان
70% تخفیف

Performance & Tuning در SQL Server

10:51:00 150,000 تومان
70% تخفیف

آموزش SQL Server Database Administrator

26:45:00 300,000 تومان
70% تخفیف

آموزش SQL Server 2022

31:10:00 210,000 تومان
70% تخفیف

آموزش لینوکس LPIC 1 - 102

5:3:00 45,000 تومان
70% تخفیف

آموزش کالی لینوکس

6:57:00 90,000 تومان
70% تخفیف

آموزش Linux LPIC 2 – 202

5:0:00 45,000 تومان
70% تخفیف

آموزش لینوکس LPIC 2 - 201

5:28:00 45,000 تومان
logo-samandehi