محمدمهدی زارعی

محمدمهدی زارعی

پروفایل محمدمهدی زارعی

برنامه نویس بکند Asp.net Core.دانشجو مهندسی نرم افزار، دارای سابقه تدریس زبان برنامه نویسی #C به صورت حضوری و آنلاین در دو گروه دولتی و خصوصی.

دوره های استاد محمدمهدی زارعی


logo-samandehilogo-anjoman-senfi