نیم بها شدن ااینترنت تاپ لرن

سعید محمدرضاپور

سعید محمدرضاپور

پروفایل سعید محمدرضاپور

سعید محمدرضاپور
مهندس نرم افزار و کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات
بیش از دو دهه تدریس دروس برنامه نویسی و نرم افزار ،
مدرس سمپاد ، فنی و حرفه ای و دانشگاه

logo-samandehilogo-anjoman-senfi