نیم بها شدن ااینترنت تاپ لرن


 • 1399/03/13

گرفتن خروجی از تابع بدون استفاده از return :

سلام 

من حلقه زیر را ایجاد کردم و می خواهم تا زمانی که شمارشگر حلقه به انتها نرسیده خروجی را برگرداند منتها با return به صورت کامل از if  و حلقه خارج میشم. ایا امکانی وجود دارد که بتوانم این مشکل را رفع کنم و تمام خروجی ها را برگردانم؟

  res, score = zip(*max)
  try:
    i = 0
    while i < len(res):
      if res[i] in commondocs: 
        i += 1
        return f"Result { i} => { res[i]} -- And its Score is { score[i]}"
      elif res[i] not in commondocs:
        i += 1
    return "Searchig Finished"
  except UnboundLocalError: 
    return "None"

از yield هم که به جای returnها استفاده کردم خروجی رو به شکل زیر برمی گرداند:

<generator object query at 0x0000000005A58748>

چه طور می توانم این مشکل را رفع کنم؟

logo-samandehilogo-anjoman-senfi