• 1399/04/04

پربازدیدترین اخبار :

با سلام و خسته نباشید

میخواستم بپرسم که اگه مدل ها به صورت زیر باشه برای به دست اوردن پربازدیدترین اخبار باید چه کوئری بزنم ؟ (لازم به ذکره بگم که با استفاده از لامبدا کوئری میزنم)

public class News
  {
    #region Ctor

    public News()
    {

    }

    #endregion

    #region Properties

    [Key]
    public int NewsID { get; set; }


    [Display(Name = "گروه خبری")]
    [Required(ErrorMessage = "لطفا {0} را وارد نمایید !")]
    public int GroupID { get; set; }


    [Display(Name = "نویسنده")]
    //[Required(ErrorMessage = "لطفا {0} را وارد نمایید !")]
    [MaxLength(100)]
    public string Author { get; set; }


    [Display(Name = "عنوان خبر")]
    [Required(ErrorMessage = "لطفا {0} را وارد نمایید !")]
    [MaxLength(300)]
    public string NewsTitle { get; set; }


    [Display(Name = "توضیح مختصر")]
    [Required(ErrorMessage = "لطفا {0} را وارد نمایید !")]
    [MaxLength(500)]
    [DataType(DataType.MultilineText)]
    public string ShortDescription { get; set; }


    [Display(Name = "متن خبر")]
    [Required(ErrorMessage = "لطفا {0} را وارد نمایید !")]
    [DataType(DataType.MultilineText)]
    [AllowHtml]
    public string NewsText { get; set; }


    [Display(Name = "تصویر")]
    [MaxLength(200)]
    public string NewsImageName { get; set; }


    [Display(Name = "زمان مطالعه")]
    //[Required(ErrorMessage = "لطفا {0} را وارد نمایید !")]
    public int? StudyTime { get; set; }


    [Display(Name = "کلمات کلیدی")]
    public string Tags { get; set; }


    [Display(Name = "متا تگ عنوان")]
    [Required(ErrorMessage = "لطفا {0} را وارد نمایید !")]
    [MaxLength(59, ErrorMessage = "{0} نمیتواند بیشتر از {1} کاراکتر داشته باشد !")]
    public string MetaTitle { get; set; }


    [Display(Name = "متا تگ توضیحات")]
    //[Required(ErrorMessage = "لطفا {0} را وارد نمایید !")]
    [MaxLength(160, ErrorMessage = "{0} نمیتواند بیشتر از {1} کاراکتر داشته باشد !")]
    [DataType(DataType.MultilineText)]
    [AllowHtml]
    public string MetaDescription { get; set; }


    [Display(Name = "نمایش در اسلایدر")]
    public bool ShowInSlider { get; set; }


    [Display(Name = "وضعیت")]
    public bool IsActive { get; set; }


    [Display(Name = "کاربران ویژه")]
    public bool IsVip { get; set; }


    [Display(Name = "درج نظر")]
    public bool CanInsertComment { get; set; }


    [Display(Name = "تاریخ ثبت")]
    [DisplayFormat(DataFormatString ="{0: yyyy:MM:dd}")]
    public DateTime CreateDate { get; set; }


    public bool IsDelete { get; set; }

    #endregion

    #region Relations

    public virtual NewsGroup NewsGroup { get; set; }
    public virtual List<NewsComment> NewsComments { get; set; }
    public virtual List<NewsVisit> NewsVisits { get; set; }

    #endregion
  }
public class NewsVisit
  {
    #region Ctor

    public NewsVisit()
    {

    }

    #endregion

    #region Properties

    [Key]
    public int VisitID { get; set; }

    public int NewsID { get; set; }


    [Required]
    [MaxLength(100)]
    public string UserIP { get; set; }

    #endregion

    #region Relations

    public virtual News News { get; set; }

    #endregion
  }

 

 • 1399/07/03
 • ساعت 18:19

سلام با این کد می تونید انجام بدید :

@foreach (var item in Model)
    {
      <li>
        <img class="border-radius" src="/PageImages/@item.ImageName">
        <h2> <a href="/News/@item.PageID">@item.Title</a></h2>
        <span>انتشار : @item.CreateDate.ToShamsi()</span>
      </li>
    }

logo-samandehi