• 1399/04/06

اضافه شدن یه فیلد به صورت اتوماتیک به جدول Wallet :

سلام من طبق آموزش جلو میرم توی قسمت کیف پول یه فیلد اتوماتیک اضافه میشه که من اصلا ندارمش

 

 public class Wallet
  {
    public Wallet()
    {
      
    }

    [Key]
    public int WalletId { get; set; }

    [Display(Name = "نوع تراکنش")]
    [Required(ErrorMessage = "لطفا {0} را وارد کنید")]
    public int TypeId { get; set; }

    [Display(Name = "کاربر")]
    [Required(ErrorMessage = "لطفا {0} را وارد کنید")]
    public int UserId { get; set; }

    [Display(Name = "مبلغ")]
    [Required(ErrorMessage = "لطفا {0} را وارد کنید")]
    public int Amount { get; set; }

    [Display(Name = "شرح")]
    [MaxLength(500, ErrorMessage = "{0} نمی تواند بیشتر از {1} کاراکتر باشد .")]
    public string Description { get; set; }

    [Display(Name = "تایید شده")]
    public bool IsPay { get; set; }

    [Display(Name = "تاریخ و ساعت")]
    public DateTime CreateDate { get; set; }


    public virtual User.User User { get; set; }
    public virtual WalletType WalletType { get; set; }


  }
 • 1399/04/06
 • ساعت 15:04

سلام 

روابط شما مشکل داره 

بررسی کنید 


 • 1399/04/06
 • ساعت 16:50

استاد از سورس کپی کردم 

ClassUser

[Key]
    public int UserId { get; set; }

    [Display(Name = "نام")]
    [Required(ErrorMessage = "لطفا {0} را وارد کنید")]
    [MaxLength(200, ErrorMessage = "{0} نمی تواند بیشتر از {1} کاراکتر باشد.")]
    public string FirstName { get; set; }

    [Display(Name = "نام خانوادگی")]
    [Required(ErrorMessage = "لطفا {0} را وارد کنید")]
    [MaxLength(200, ErrorMessage = "{0} نمی تواند بیشتر از {1} کاراکتر باشد.")]
    public string LastName { get; set; }

    [Display(Name = "ایمیل")]
    [Required(ErrorMessage = "لطفا {0} را وارد کنید")]
    [MaxLength(200, ErrorMessage = "{0} نمی تواند بیشتر از {1} کاراکتر باشد.")]
    [EmailAddress(ErrorMessage = "ایمیل وارد شده معتبر نیست")]
    public string Email { get; set; }

    [Display(Name = "کلمه عبور")]
    [Required(ErrorMessage = "لطفا {0} را وارد کنید")]
    [MaxLength(200, ErrorMessage = "{0} نمی تواند بیشتر از {1} کاراکتر باشد.")]
    public string Password { get; set; }

    [Display(Name = "موبایل")]
    [Required(ErrorMessage = "لطفا {0} را وارد کنید")]
    [MaxLength(50, ErrorMessage = "{0} نمی تواند بیشتر از {1} کاراکتر باشد.")]
    public string Mobile { get; set; }

    [Display(Name = "کد فعال سازی")]
    [MaxLength(50, ErrorMessage = "{0} نمی تواند بیشتر از {1} کاراکتر باشد.")]
    public string ActiveCode { get; set; }

    [Display(Name = "وضعیت")]
    public bool IsActive { get; set; }

    [Display(Name = "آواتار")]
    [MaxLength(50, ErrorMessage = "{0} نمی تواند بیشتر از {1} کاراکتر باشد.")]
    public string UserAvatar { get; set; }

    [Display(Name = "تاریخ ثبت نام")]
    public DateTime CreateDate { get; set; }

    public bool IsDelete { get; set; }


    #region Relations
    public virtual List<UserRole> UserRoles { get; set; }
    public virtual List<Wallet.Wallet> Wallets { get; set; }
 
    #endregion
  }

 

کلاس والت 

public Wallet()
    {

    }
    [Key]
    public int WalletId { get; set; }

    [Display(Name = "نوع تراکنش")]
    [Required(ErrorMessage = "لطفا {0} را وارد کنید")]
    public int TypeId { get; set; }

    [Display(Name = "کاربر")]
    [Required(ErrorMessage = "لطفا {0} را وارد کنید")]
    public int UserId { get; set; }

    [Display(Name = "مبلغ")]
    [Required(ErrorMessage = "لطفا {0} را وارد کنید")]
    public int Amount { get; set; }

    [Display(Name = "شرح")]
    [MaxLength(500, ErrorMessage = "{0} نمی تواند بیشتر از {1} کاراکتر باشد .")]
    public string Description { get; set; }

    [Display(Name = "تایید شده")]
    public bool IsPay { get; set; }

    [Display(Name = "تاریخ و ساعت")]
    public DateTime CreateDate { get; set; }


    public virtual User.User User { get; set; }
    public virtual WalletType WalletType { get; set; }


  }

 

کلاس نوع والت:

 public WalletType()
    {

    }

    [Key, DatabaseGenerated(DatabaseGeneratedOption.None)]
    public int TypeId { get; set; }

    [Required]
    [MaxLength(150)]
    public string TypeTitle { get; set; }

    public virtual List<Wallet> Wallets { get; set; }

 • 1399/04/13
 • ساعت 19:47

جالبه

این فیلد توی تمام جداول من هم میاد، تا الان فکر نکرده بودم ممکنه مشکلی باشه!

چون پروژه مثل ساعت بدون مشکل کار میکنه و این فیلد همیشه توی دیتابیس خالی میمونه، با اینکه منم این فیلد رو نمیسازم

البته نه فقط در جدول کیف پول، توی تمام جداولی که روابط دارن ساخته میشه!


logo-samandehi