• 1399/05/02

علت تعریف پراپرتی get در مبحث پیاده سازی Interface ها :

ضمن عرض سلام خدمت استاد مدائنی 

ببخشید استاد در مبحث پیاده سازی اینترفیس ها در جلسه 17 ؛ وقتی میشه مانند زیر از دستور  ()TodoService.getNextId بصورت مستقیم در داخل متد ()add استفاده کرد ؛ چه نیازی به تعریف پراپرتی () get NextId هست ؟

 

ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

class TodoService implements ITodoService, IIdGenerator {
 private static last_id: number = 0;

 constructor(private todos: Todo[]) {}

 static getNextId() {
  return (TodoService.last_id += 1);
 }

 get NextId() {
  return TodoService.getNextId();
 }
 add(todo: Todo): Todo {
  todo.id = TodoService.getNextId();  
// todo.id = this.NextId;
  this.todos.push(todo);
  return todo;
 }
 Delete(todoId: number): void {
  var toDelete = this.getById(todoId);
  var DeletedIndex = this.todos.indexOf(toDelete);
  this.todos.splice(DeletedIndex, 1);
 }
 getAll(): Todo[] {
  return this.todos;
 }
 getById(todoId: number): Todo {
  var filter = this.todos.filter((x) => x.id == todoId);
  if (filter.length) {
   return filter[0];
  }
 }
}

logo-samandehi