• 1400/02/08

ساخت منو تنظیمات برای قالب وردپرس :

با سلام

در پنل ادمین یک منو برای قالب ایجاد شده که زیر منو تنظیمات داره و می خواهم با کلیک روی تنظیمات در صفحه ای که باز میشه یک منو مثل منوی پنل ادمین وردپرس داشته باشم

 

 • 1400/02/08
 • ساعت 14:26

سلام بر شما ، میخواید پنل تنظیمات قالب درست کنید؟


 • 1400/02/08
 • ساعت 14:38

بله


 • 1400/02/08
 • ساعت 14:46

دوست عزیز این مورد رو نمیشه به صورت متن توضیح داد ، به زودی آموزش درست کردن ادمین پیج برای همین قالب رو قرار میدیم

 

ولی اگر مایل هستید اطلاعات بیشتری کسب کنید به این لینک نگاهی بندازید

https://developer.wordpress.org/reference/functions/add_menu_page/


 • 1400/02/08
 • ساعت 14:54

منظورم اینه مثل منوی اصلی که از توابع وردپرس استفاده میشه مثل

add_menu_page

add_submenu_page

 

برای منو پنل تنظیمات هم از توابع و هوک وردپرس استفاده میشه؟

و اگه جواب بله هست از چه تابع و هوک استفاده میشه تا سرچ کنم دربارش اطلاعات بدست بیارم


 • 1400/02/08
 • ساعت 15:03

اره ، یه اکشن میزنید به admin_menu و تابع مورد نظر رو برای فراخوانی بهش میدید

توی تابع مورد نظر هم از تابع add menu page  استفاده میکنید

 

function add_theme_options_panel(){
  global $theme_panel_option_page;
  $theme_panel_option_page = add_menu_page('تنظیمات قالب', 'تنظیمات قالب', 'manage_options', 'theme-options', 'add_theme_option_panel_function', 'dashicons-admin-generic');
}

add_action('admin_menu', 'add_theme_options_panel');

 • 1400/02/08
 • ساعت 17:24

باتشکر

برای ساخت منوی اصلی از  add menu page استفاده کرده بودم

برای منو داخلی میخاستم بدونم

 

اینجا منوی داخلی با html css درست کردم

 


 • 1400/02/08
 • ساعت 18:29

توی این کدی که نوشته شده به add_theme_option_panel_function دقت کن این همون تابعی هستش که موارد مورد نیاز رو توش مینویسیم. ولی همون طور که گفتم این موارد رو نمیشه با پرسش متنی توضیح داد .

من اخر محتوا کل کدهایی که برای یه قالب نوشتم رو میزارم میتونید بخونیدشون.

<?php
function jozve_theme_options_panel(){
  global $theme_panel_option_page;
  $theme_panel_option_page = add_menu_page('تنظیمات قالب', 'تنظیمات قالب', 'manage_options', 'theme-options', 'jozve_theme_option_panel_function', 'dashicons-admin-generic');
}

add_action('admin_menu', 'jozve_theme_options_panel');
function jozve_theme_option_panel_function(){
  echo '<div class="wrap"><div id="icon-options-general" class="icon32"><br></div> <h2>پنل تنظیمات</h2></div>';
  $withe_list = array(
    'index-page',
    'author-page',
    'single-page',
    'comment-like',
    'post-like',
    'main-slider',
    'slider-course',
    'login-register-page',
    'ads-setting',
    'social-network',
    'seo-page',
    'script',
    'install-license',
    'send-user-msg',
    'noti-bar-sitting',
    'store-index-page',
    'store-main-slider',
    'zarinpal',
    'vip-register',
    'user-panel',
    'theme-color',
    'sms-base-panel',
    'sms-enable-disable',
    'sms-system-test',
    'marketing-option',
    'information-complete',
  );

  $jozve_options = get_option('jozve_options');
  $default_tab = isset($_GET['tab']) && in_array($_GET['tab'], $withe_list) ? $_GET['tab'] : 'index-page';
  if (isset($_POST['op-panel-submit'])) {
    switch ($default_tab) {
      case 'index-page':
        $jozve_options['index-page']['jozve_copy_right_op'] = sanitize_text_field($_POST['jozve_copy_right_op']);
        $jozve_options['index-page']['index_search_show'] = $_POST['index_search_show'];
        $jozve_options['index-page']['show_site_logo'] = $_POST['show_site_logo'];
        $jozve_options['index-page']['site-logo'] = $_POST['site-logo'];
        $jozve_options['index-page']['index_videobox_show'] = $_POST['index_videobox_show'];
        $jozve_options['index-page']['fl1_script'] = base64_encode(esc_html($_POST['fl1_script']));
        $jozve_options['index-page']['fl1_script'] = base64_encode(str_replace('\\', '', $_POST['fl1_script']));
        $jozve_options['index-page']['fl2_script'] = base64_encode(str_replace('\\', '', $_POST['fl2_script']));
        $jozve_options['index-page']['footer_about'] = $_POST['footer_about'];
        $jozve_options['index-page']['qrcode'] = $_POST['qrcode'];
        $jozve_options['index-page']['vip_plan'] = $_POST['vip_plan'];
        $jozve_options['index-page']['footer-info'] = $_POST['footer-info'];
        $jozve_options['index-page']['video_show_count'] = $_POST['video_show_count'];
        $jozve_options['index-page']['qrcode_show'] = $_POST['qrcode_show'];
        $jozve_options['index-page']['our_plans'] = nl2br($_POST['our_plans']);
        $jozve_options['index-page']['show_nemad_logo'] = $_POST['show_nemad_logo'];
        break;
      case 'author-page':
        $jozve_options['author-page']['author_search_show'] = $_POST['author_search_show'];
        $jozve_options['author-page']['author_box_bio_show'] = $_POST['author_box_bio_show'];
        $jozve_options['author-page']['author_box_info_show'] = $_POST['author_box_info_show'];
        break;
      case 'social-network':
        $jozve_options['social-network']['telegram-url'] = sanitize_text_field($_POST['telegram-url']);
        $jozve_options['social-network']['telegram-show'] = $_POST['telegram-show'];
        $jozve_options['social-network']['inst-url'] = sanitize_text_field($_POST['inst-url']);
        $jozve_options['social-network']['instagram-show'] = $_POST['instagram-show'];
        $jozve_options['social-network']['linkedin-url'] = sanitize_text_field($_POST['linkedin-url']);
        $jozve_options['social-network']['linkedin-show'] = $_POST['linkedin-show'];
        $jozve_options['social-network']['facebook-url'] = sanitize_text_field($_POST['facebook-url']);
        $jozve_options['social-network']['facebook-show'] = $_POST['facebook-show'];
        $jozve_options['social-network']['twitter-url'] = sanitize_text_field($_POST['twitter-url']);
        $jozve_options['social-network']['twitter-show'] = $_POST['twitter-show'];
        $jozve_options['social-network']['google-plus-url'] = sanitize_text_field($_POST['google-plus-url']);
        $jozve_options['social-network']['google-plus-show'] = $_POST['google-plus-show'];

        $jozve_options['social-network']['whatsapp-url'] = sanitize_text_field($_POST['whatsapp-url']);
        $jozve_options['social-network']['whatsapp-show'] = $_POST['whatsapp-show'];

        $jozve_options['social-network']['aparat-url'] = sanitize_text_field($_POST['aparat-url']);
        $jozve_options['social-network']['aparat-show'] = $_POST['aparat-show'];

        break;
      case 'post-like':
        $jozve_options['post-like']['post_like_show'] = $_POST['post_like_show'];
        break;
      case 'comment-like':
        $jozve_options['comment-like']['comment_like_show'] = $_POST['comment_like_show'];
        break;
      case 'single-page':
        $jozve_options['single-page']['post_chanel-box-tel_show'] = $_POST['post_chanel-box-tel_show'];
        $jozve_options['single-page']['tel-box-title'] = $_POST['tel-box-title'];
        $jozve_options['single-page']['tel-box-btn-caption'] = $_POST['tel-box-btn-caption'];
        $jozve_options['single-page']['tel-box-link'] = $_POST['tel-box-link'];
        $jozve_options['single-page']['post_related_show'] = $_POST['post_related_show'];
        $jozve_options['single-page']['related-post-count'] = $_POST['related-post-count'];
        $jozve_options['single-page']['share_btn_show'] = $_POST['share_btn_show'];


        $jozve_options['single-page']['rrs_show'] = $_POST['rrs_show'];


        break;
      case 'main-slider':
        // begin seven host slide option
        // slide 1
        $jozve_options['main-slider']['shSlide1_img'] = $_POST['shSlide1_img'];
        $jozve_options['main-slider']['shSlide1_url'] = $_POST['shSlide1_url'];
        $jozve_options['main-slider']['shSlide1_alt'] = $_POST['shSlide1_alt'];
        // slide 2
        $jozve_options['main-slider']['shSlide2_img'] = $_POST['shSlide2_img'];
        $jozve_options['main-slider']['shSlide2_url'] = $_POST['shSlide2_url'];
        $jozve_options['main-slider']['shSlide2_alt'] = $_POST['shSlide2_alt'];
        // slide 3
        $jozve_options['main-slider']['shSlide3_img'] = $_POST['shSlide3_img'];
        $jozve_options['main-slider']['shSlide3_url'] = $_POST['shSlide3_url'];
        $jozve_options['main-slider']['shSlide3_alt'] = $_POST['shSlide3_alt'];
        // slide 4 add in jozve v5.9
        $jozve_options['main-slider']['shSlide4_img'] = $_POST['shSlide4_img'];
        $jozve_options['main-slider']['shSlide4_url'] = $_POST['shSlide4_url'];
        $jozve_options['main-slider']['shSlide4_alt'] = $_POST['shSlide4_alt'];
        // slide 5 add in jozve v5.9
        $jozve_options['main-slider']['shSlide5_img'] = $_POST['shSlide5_img'];
        $jozve_options['main-slider']['shSlide5_url'] = $_POST['shSlide5_url'];
        $jozve_options['main-slider']['shSlide5_alt'] = $_POST['shSlide5_alt'];
        // slide 6 add in jozve v5.9
        $jozve_options['main-slider']['shSlide6_img'] = $_POST['shSlide6_img'];
        $jozve_options['main-slider']['shSlide6_url'] = $_POST['shSlide6_url'];
        $jozve_options['main-slider']['shSlide6_alt'] = $_POST['shSlide6_alt'];

        // end seven host slide option
        break;

      case 'slider-course':
        // begin seven host slide option
        // slide 1
        $jozve_options['slider-course']['slider1_img_course'] = $_POST['slider1_img_course'];
        $jozve_options['slider-course']['slider1_url_course'] = $_POST['slider1_url_course'];
        $jozve_options['slider-course']['slider1_alt_course'] = $_POST['slider1_alt_course'];        //Box Side Slider
        $jozve_options['slider-course']['slider1_image_course'] = $_POST['slider1_image_course'];
        $jozve_options['slider-course']['slider1_url_image'] = $_POST['slider1_url_image'];
        $jozve_options['slider-course']['slider1_alt_image'] = $_POST['slider1_alt_image'];
        // end seven host slide option
        break;

      case 'login-register-page':
        $jozve_options['login-register-page']['register-page-text'] = $_POST['register-page-text'];
        $jozve_options['login-register-page']['login-page-text'] = $_POST['login-page-text'];
        $jozve_options['login-register-page']['reset-page-text'] = $_POST['reset-page-text'];
        $jozve_options['login-register-page']['loginpage-term-link'] = $_POST['loginpage-term-link'];
        // add jozve 6.0.0 mohammadd **************************************************************
        $jozve_options['login-register-page']['recaptcha-visible'] = $_POST['recaptcha-visible'];
        $jozve_options['login-register-page']['recaptcha-site-key'] = $_POST['recaptcha-site-key'];
        $jozve_options['login-register-page']['recaptcha-secret-key'] = $_POST['recaptcha-secret-key'];
        //end jozve v6.0.0 **************************************************************************

        break;
      case 'seo-page':
        $jozve_options['seo-page']['jozve-favicon'] = $_POST['jozve-favicon'];
        $jozve_options['seo-page']['keyword-seo'] = $_POST['keyword-seo'];
        $jozve_options['seo-page']['description-seo'] = $_POST['description-seo'];
        $jozve_options['seo-page']['google-analytics'] = $_POST['google-analytics'];
        break;
      case 'script':
        $jozve_options['jozve-script']['header-script'] = $_POST['header-script'];
        $jozve_options['jozve-script']['footer-script'] = wp_normalize_path($_POST['footer-script']);
        break;
      case 'send-user-msg':
        $jozve_options['send-msg-user']['send_msg_on'] = $_POST['send_msg_on_or_off'];
        $jozve_options['send-msg-user']['msg_subject'] = $_POST['msg_subject'];
        $jozve_options['send-msg-user']['msg_sender_admin'] = $_POST['msg_sender_admin'];
        $jozve_options['send-msg-user']['msg_text'] = $_POST['msg_text'];
        $jozve_options['send-msg-user']['msg_att'] = $_POST['msg_att'];
        break;
      case 'noti-bar-sitting':
        $jozve_options['noti-bar-sitting']['noti-text'] = $_POST['noti-text'];
        $jozve_options['noti-bar-sitting']['noti-disable'] = $_POST['noti-disable'];
        $jozve_options['noti-bar-sitting']['noti-btn-text'] = $_POST['noti-btn-text'];
        $jozve_options['noti-bar-sitting']['noti-wrapper-color'] = $_POST['noti-wrapper-color'];
        $jozve_options['noti-bar-sitting']['noti-btn-color'] = $_POST['noti-btn-color'];
        $jozve_options['noti-bar-sitting']['noti-btn-link'] = $_POST['noti-btn-link'];
        $jozve_options['noti-bar-sitting']['noti-background'] = $_POST['noti-background'];
        break;
      case 'store-index-page':
        $jozve_options['store-index-page']['noti-banner-disable'] = $_POST['noti-banner-disable'];
        $jozve_options['store-index-page']['noti-banner-img'] = $_POST['noti-banner-img'];
        $jozve_options['store-index-page']['noti-banner-cat'] = $_POST['noti-banner-cat'];
        $jozve_options['store-index-page']['shipping-express-page'] = $_POST['shipping-express-page']; // begin store service section
        $jozve_options['store-index-page']['day-guarantee-page'] = $_POST['day-guarantee-page'];
        $jozve_options['store-index-page']['cod-page'] = $_POST['cod-page'];
        $jozve_options['store-index-page']['best-price'] = $_POST['best-price'];
        $jozve_options['store-index-page']['certificate'] = $_POST['certificate'];
        $jozve_options['store-index-page']['box-cat-1'] = $_POST['box-cat-1']; // begin store box category option
        $jozve_options['store-index-page']['box-cat-2'] = $_POST['box-cat-2'];
        $jozve_options['store-index-page']['box-cat-3'] = $_POST['box-cat-3'];
        $jozve_options['store-index-page']['box-cat-4'] = $_POST['box-cat-4'];

        $jozve_options['store-index-page']['layer1-cat'] = $_POST['layer1-cat']; // begin store layer cat and pic
        $jozve_options['store-index-page']['layer1-cat-img'] = $_POST['layer1-cat-img'];

        $jozve_options['store-index-page']['layer2-cat'] = $_POST['layer2-cat'];
        $jozve_options['store-index-page']['layer2-cat-img'] = $_POST['layer2-cat-img'];

        $jozve_options['store-index-page']['layer3-cat'] = $_POST['layer3-cat'];
        $jozve_options['store-index-page']['layer3-cat-img'] = $_POST['layer3-cat-img'];

        $jozve_options['store-index-page']['layer4-cat'] = $_POST['layer4-cat'];
        $jozve_options['store-index-page']['layer4-cat-img'] = $_POST['layer4-cat-img'];

        $jozve_options['store-index-page']['layer5-cat'] = $_POST['layer5-cat'];
        $jozve_options['store-index-page']['layer5-cat-img'] = $_POST['layer5-cat-img'];

        $jozve_options['store-index-page']['layer6-cat'] = $_POST['layer6-cat'];
        $jozve_options['store-index-page']['layer6-cat-img'] = $_POST['layer6-cat-img'];

        $jozve_options['store-index-page']['layer7-cat'] = $_POST['layer7-cat'];
        $jozve_options['store-index-page']['layer7-cat-img'] = $_POST['layer7-cat-img'];        $jozve_options['store-index-page']['store-service-disable'] = $_POST['store-service-disable'];


        break;
      case 'store-main-slider':
        // begin store slider slide option
        // slide 1
        $jozve_options['store-main-slider']['shSlide1_img'] = $_POST['shSlide1_img'];
        $jozve_options['store-main-slider']['shSlide1_url'] = $_POST['shSlide1_url'];
        $jozve_options['store-main-slider']['shSlide1_alt'] = $_POST['shSlide1_alt'];
        // slide 2
        $jozve_options['store-main-slider']['shSlide2_img'] = $_POST['shSlide2_img'];
        $jozve_options['store-main-slider']['shSlide2_url'] = $_POST['shSlide2_url'];
        $jozve_options['store-main-slider']['shSlide2_alt'] = $_POST['shSlide2_alt'];
        // slide 3
        $jozve_options['store-main-slider']['shSlide3_img'] = $_POST['shSlide3_img'];
        $jozve_options['store-main-slider']['shSlide3_url'] = $_POST['shSlide3_url'];
        $jozve_options['store-main-slider']['shSlide3_alt'] = $_POST['shSlide3_alt'];

        // slide 4
        $jozve_options['store-main-slider']['shSlide4_img'] = $_POST['shSlide4_img'];
        $jozve_options['store-main-slider']['shSlide4_url'] = $_POST['shSlide4_url'];
        $jozve_options['store-main-slider']['shSlide4_alt'] = $_POST['shSlide4_alt'];
        // slide 5
        $jozve_options['store-main-slider']['shSlide5_img'] = $_POST['shSlide5_img'];
        $jozve_options['store-main-slider']['shSlide5_url'] = $_POST['shSlide5_url'];
        $jozve_options['store-main-slider']['shSlide5_alt'] = $_POST['shSlide5_alt'];
        // slide 6
        $jozve_options['store-main-slider']['shSlide6_img'] = $_POST['shSlide6_img'];
        $jozve_options['store-main-slider']['shSlide6_url'] = $_POST['shSlide6_url'];
        $jozve_options['store-main-slider']['shSlide6_alt'] = $_POST['shSlide6_alt'];

        // end store slider slide option
        break;

      case 'ads-setting':
        //Banner in the Content
        $jozve_options['ads_setting']['custom_banner_url'] = $_POST['custom_banner_url'];
        $jozve_options['ads_setting']['custom_banner_link'] = $_POST['custom_banner_link'];
        $jozve_options['ads_setting']['custom_banner_alt'] = $_POST['custom_banner_alt'];


        //Banner in the page Home Video
        $jozve_options['ads_setting']['custom_banner_url_video'] = $_POST['custom_banner_url_video'];
        $jozve_options['ads_setting']['custom_banner_link_video'] = $_POST['custom_banner_link_video'];
        $jozve_options['ads_setting']['custom_banner_alt_video'] = $_POST['custom_banner_alt_video'];


        //Banner in the page Home Product
        $jozve_options['ads_setting']['custom_banner_url_product'] = $_POST['custom_banner_url_product'];
        $jozve_options['ads_setting']['custom_banner_link_product'] = $_POST['custom_banner_link_product'];
        $jozve_options['ads_setting']['custom_banner_alt_product'] = $_POST['custom_banner_alt_product'];

        $jozve_options['ads_setting']['custom_banner_script'] = base64_encode(str_replace('\\', '', $_POST['custom_banner_script']));
        break;

      case 'vip-register':
        // begin gold plan option save
        $jozve_options['vip-register']['gold-plan-month'] = $_POST['gold_plan_month'];
        $jozve_options['vip-register']['gold-plan-price'] = $_POST['gold_plan_price'];
        $jozve_options['vip-register']['gold-plan-gift-credit'] = $_POST['gold-plan-gift-credit'];
        // begin gold plan option save

        // begin silver plan option save
        $jozve_options['vip-register']['silver-plan-month'] = $_POST['silver_plan_month'];
        $jozve_options['vip-register']['silver-plan-price'] = $_POST['silver_plan_price'];
        $jozve_options['vip-register']['silver-plan-gift-credit'] = $_POST['silver-plan-gift-credit'];
        // begin silver plan option save

        // begin bronze plan option save
        $jozve_options['vip-register']['bronze-plan-month'] = $_POST['bronze_plan_month'];
        $jozve_options['vip-register']['bronze-plan-price'] = $_POST['bronze_plan_price'];
        $jozve_options['vip-register']['bronze-plan-gift-credit'] = $_POST['bronze-plan-gift-credit'];
        // begin bronze plan option save

        $jozve_options['vip-register']['vip-register-term'] = $_POST['vip_register_term'];

        break;
      case 'zarinpal':
        $jozve_options['zarinpal']['merchant_code'] = $_POST['merchant_code'];
        break;
 
      case 'user-panel':
        $jozve_options['user-panel']['send-post'] = $_POST['send-post'];
        $jozve_options['user-panel']['Discount-code-description'] = $_POST['Discount-code-description'];
        $jozve_options['user-panel']['discount-code'] = $_POST['discount-code'];
        break;
      case 'theme-color':
        $jozve_options['theme-color']['index-color'] = $_POST['index-color'];
        break;
      // add in jozve 6.0.0 mohammadd *********************************************************
      case 'sms-base-panel':
        $jozve_options['sms-base-panel']['sms-system-name'] = $_POST['sms-system-name'];
        $jozve_options['sms-base-panel']['sms-link'] = $_POST['sms-link'];
        $jozve_options['sms-base-panel']['sms-line'] = $_POST['sms-line'];
        $jozve_options['sms-base-panel']['sms-user'] = $_POST['sms-user'];
        $jozve_options['sms-base-panel']['sms-password'] = $_POST['sms-password'];
        break;
      case 'sms-enable-disable':
        $jozve_options['sms-enable-disable']['all-site-sms'] = $_POST['all-site-sms'];
        $jozve_options['sms-enable-disable']['sms-comment-accept'] = isset($_POST['sms-comment-accept']) ? ($_POST['sms-comment-accept']) : '';
        $jozve_options['sms-enable-disable']['sms-mobile-confirm'] = isset($_POST['sms-mobile-confirm']) ? ($_POST['sms-mobile-confirm']) : '';
        $jozve_options['sms-enable-disable']['sms-ticket-send'] = isset($_POST['sms-ticket-send']) ? ($_POST['sms-ticket-send']) : '';
        $jozve_options['sms-enable-disable']['sms-wallet-transaction'] = isset($_POST['sms-wallet-transaction']) ? ($_POST['sms-wallet-transaction']) : '';
        $jozve_options['sms-enable-disable']['sms-site-login'] = isset($_POST['sms-site-login']) ? ($_POST['sms-site-login']) : '';
        $jozve_options['sms-enable-disable']['sms-article-send'] = isset($_POST['sms-article-send']) ? ($_POST['sms-article-send']) : '';
        break;
      case 'marketing-option':
        $jozve_options['marketing-option']['wallet-anytime-buy'] = $_POST['wallet-anytime-buy'];
        $jozve_options['marketing-option']['wallet-for_register'] = $_POST['wallet-for_register'];
        break;
      case 'information-complete':
        $jozve_options['information-complete']['wallet-info-complete'] = $_POST['wallet-info-complete'];
        $jozve_options['information-complete']['percentage-complete'] = $_POST['percentage-complete'];
        break;
      //end jozve 6.0.0 ***********************************************************************
    }
    update_option('jozve_options', $jozve_options);
    jozve_get_options($jozve_options);
  }
  include get_template_directory() . '/template-parts/admin/theme-option-panel.php';
}

 • 1400/02/08
 • ساعت 23:36

با تشکر 

 برای نمایش منو استفاده شده؟  $theme_panel_option_page از  theme-option-panel.php  در فایل


 • 1400/02/09
 • ساعت 12:05

اره ، همون رو اینکلود کردیم


logo-samandehi