• 1400/02/09

حل تمرین اول :

tamrin1-1:
<?php


$country = array(1 => "IRAN", 2 => "GERMANY", 3 => "CANADA", 4 => "JAPAN", 5 => "ARGENTINA", 6 => "AUSTRALIA", 7 => "SPAIN", 8 => "BELGIUM", 9 => "TURKEY", 10 => "DENMARK" );

echo "country name is: " . $country[1];
echo "</br>country name is: " . $country[2];
echo "</br>country name is: " . $country[3];
echo "</br>country name is: " . $country[4];
echo "</br>country name is: " . $country[5];
echo "</br>country name is: " . $country[6];
echo "</br>country name is: " . $country[7];
echo "</br>country name is: " . $country[8];
echo "</br>country name is: " . $country[9];
echo "</br>country name is: " . $country[10];
-------------------------------------------------------------------------------------
tamrin1-2:
<?php


$person= array ("saeed" => "Programmer", "ali" => "Electronics Engineer", "mohammad" => "طراح", "rohollah" => "graphist", "hassan" => "مترجم");


echo "Saeed's job is " . $person["saeed"];
echo "</br>ali's job is " . $person["ali"];
echo "</br>mohammad's job is " . $person["mohammad"];
echo "</br>rohollah's job is " . $person["rohollah"];
echo "</br>hassan's job is " . $person["hassan"];
--------------------------------------------------------------------------------------
tamrin1-3:
<?php

$language=array("FA" => "PERSIAN", "FR" => "FRENCH", "EN" => "ENGLISH", "PT" => "PORTUGUESE", "TR" => "TURKISH");

echo "If it was FA, it means ". $language["FA"];
echo "</br>If it was FR, it means ". $language["FR"];
echo "</br>If it was EN, it means ". $language["EN"];
echo "</br>If it was PT, it means ". $language["PT"];
echo "</br>If it was TR, it means ". $language["TR"];

تمرین ۱-۱= اسامی ده کشور به همراه چاپ آنها

تمرین ۲-۱= اسامی پنج نفر و نام شغل های آنها

تمرین ۳-۱= مخفف زبان ها و چاپ نام کاملشان

 • 1400/02/09
 • ساعت 18:53

من کدهای شما رو این شکلی تغییر دادم ببینید درسته؟

<?php


$country=array("Afghanistan", "Argentina", "Australia", "Azerbaijan", "Cameroon","China", "Cuba", "Denmark", "Dominica" , "Finland" );

echo " نام کشورها </br> ";
echo "country name is: " . $country[0];
echo "</br>country name is: " . $country[1];
echo "</br>country name is: " . $country[2];
echo "</br>country name is: " . $country[3];
echo "</br>country name is: " . $country[4];
echo "</br>country name is: " . $country[5];
echo "</br>country name is: " . $country[6];
echo "</br>country name is: " . $country[7];
echo "</br>country name is: " . $country[8];
echo "</br>country name is: " . $country[9];
echo "</br>";
?>
<?php

echo "</br> شغلها";
$person= array ("hasan" => "Programmer", "ali" => "Electronics Engineer", "mohammad" => "designer", "rohollah" => "graphist", "hassan" => "مترجم");


echo "</br> Saeed's job is " . $person["hasan"];
echo "</br>ali's job is " . $person["ali"];
echo "</br>mohammad's job is " . $person["mohammad"];
echo "</br>rohollah's job is " . $person["rohollah"];
echo "</br>hassan's job is " . $person["hassan"];
echo "</br>";
?>
<?php
echo "</br> زبان ها";
$language=array("FA" => "PERSIAN", "FR" => "FRENCH", "EN" => "ENGLISH", "PT" => "PORTUGUESE", "TR" => "TURKISH");

echo " </br> If it was FA, it means ". $language["FA"];
echo "</br>If it was FR, it means ". $language["FR"];
echo "</br>If it was EN, it means ". $language["EN"];
echo "</br>If it was PT, it means ". $language["PT"];
echo "</br>If it was TR, it means ". $language["TR"];

?>
--

 • 1400/02/09
 • ساعت 20:56

اره کدتون درسته ، توی تمرین اول من فقط میخواستم نحوه فراخوانی مقدار های آرایه رو با یک کلید انجام بدم و طوری که شما نوشتید درسته و مقادیر از خانه صفرم شروع به فراخوانی میشن....... در تمرین دوم هم یک جا اشتباه کوچک رخ داده که اومدید اندیس saeed رو با hasan عوض کردید اما موقع فراخوانی بازم saeed`s job  نوشته شده که فقط اشتباه تایپی کردید.


 • 1400/02/10
 • ساعت 13:39

🥰😍😍👏👏

کاملا درسته

 


 • 1400/02/10
 • ساعت 17:17

کاربرگرامی ! لطفا به پیام صوتی زیر گوش دهید.


 • 1400/02/31
 • ساعت 19:26
<?php
$list_country=['iran','pakestan','france'];
$str_country= implode (',',$list_country);
echo($str_country);
?>


logo-samandehi