• 1400/02/12

استفاده از expo eject :

من پروژه ام رو به cli تبدیل کردم و از expo eject استفاده کردم 

حالا دیگه نمیتونم اجرا بگیرم

 

React native: TypeError: null is not an object (evaluating 'SplashScreen.preventAutoHide')

 

این خطا رو میده باید چکار کنم

توی نت نوشته بود که باید از npm i expo-splash-screen استفاده کنم که اینو میزنم همش ارور میده

npm ERR! code ERESOLVE

npm ERR! ERESOLVE unable to resolve dependency tree

npm ERR!

npm ERR! Found: react@16.9.0

npm ERR! node_modules/react

npm ERR!   react@"~16.9.0" from the root project

npm ERR!   peer react@"^16.3.0" from @callstack/react-theme-provider@3.0.5

npm ERR!   node_modules/@callstack/react-theme-provider

npm ERR!     @callstack/react-theme-provider@"^3.0.5" from react-native-paper@4.7.2

npm ERR!     node_modules/react-native-paper

npm ERR!       react-native-paper@"^4.7.2" from the root project

npm ERR!   14 more (@react-native-community/masked-view, ...)

 • 1400/02/15
 • ساعت 12:09

سلام دوست من

همانطوری که در دوره صحبت کردیم یکی از مواردی که بعد از eject کردن کار نخواهد کرد splash Screen هست

در سرفصل ها آخر دوره دنبال Splash Screen بگردید و روندش در cli رو یاد بگیرید

موفق باشید


 • 1400/02/15
 • ساعت 16:57

سلام ممنونم از پاسخگوییتون

بله طبق آموزش آخر اسپلش رو هم روندش رو عینا رفتم ولی بازم موقع اجرا به مشکل میخورم

native module rnbootsplash tried to override rnbootsplash Module


 • 1400/02/15
 • ساعت 17:03

 • 1400/02/18
 • ساعت 12:19

کاربرگرامی ! لطفا به پیام صوتی زیر گوش دهید.

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 package="com.rnbootsplashexample">

 <!-- … -->

 <application
  android:name=".MainApplication"
  android:label="@string/app_name"
  android:icon="@mipmap/ic_launcher"
  android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
  android:allowBackup="false"
  android:theme="@style/AppTheme">

  <activity
   android:name=".MainActivity"
   android:configChanges="keyboard|keyboardHidden|orientation|screenSize|uiMode"
   android:label="@string/app_name"
   android:windowSoftInputMode="adjustResize"
   android:exported="true"
   android:launchMode="singleTask">
   <!-- ⚠️ add android:exported="true" and android:launchMode="singleTask" above -->
   <!-- remove the <intent-filter> from .MainActivity -->
  </activity>

  <!-- add the following lines (use the theme you created at step 2) -->
  <activity
   android:name="com.zoontek.rnbootsplash.RNBootSplashActivity"
   android:theme="@style/BootTheme"
   android:launchMode="singleTask">
   <intent-filter>
    <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
    <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
   </intent-filter>
  </activity>

  <!-- … -->

 </application>

</manifest>

 


logo-samandehi