• 1400/02/13

تست نفوذ به اندروید با ترموکس :

ببخشید من وقتی کلمه is وارد می کنم vbig با کلمه سیمت راست مواجع میشم 

و اینکه این دستور که نوشتم این خطا میده چیکار کنم

 

logo-samandehi