• 1400/02/22

خطا در اتصال :

با سلام

من تغییر میدهم فایل رو و کامیت ایجاد می کنم

ولی وقتی آن را pull میکنم به خطا می خورم

 git pull --tags origin master
fatal: unable to access 'https://github.com/AbediMostafa/Miss-escape.git/': OpenSSL SSL_connect: Connection was reset in connection to github.com:443

قبلا می تونستم pull کنم نمی دانم چرا یک روزه این خطا رو میده؟!!!!!!!!!!!!!!!!!

logo-samandehi