• 1400/02/27

اشکال در خروجی برنامه در حالت غیر همزمان :

سلام وقت بخیر

میخوام برنامه در حالت متد۲  و همزمان اجرا بشه ولی خروجی رو خراب نکنه و خروجی شبیه متد۱ باشه. باید چکارش کنم؟

تشکر

 class Program
  {

    public static void Main(string[] args)
    {
      Method1();
      Method2();
      Console.ReadKey();
    }

    public static void Method1()
    {
      Console.WriteLine("***First Method***");
      for (int i = 0; i < 5; i++)
      {
          Thread.Sleep(2000);
          Console.WriteLine("counter=>{0}", i);
      }
      
      Console.WriteLine("**********************\n\n");
    }
    
    public static void Method2()
    {
      Console.WriteLine("***Second Method***");
      
      List<Task> tasks = new List<Task>();

      for (int i = 0; i < 5; i++)
      {
        tasks.Add(Task.Factory.StartNew(() =>
        {
          Thread.Sleep(2000);
          Console.WriteLine("counter=>{0}",i);
        }));

      }
       Task.WaitAll(tasks.ToArray());
    }
   
  }
  
  //--------------------------خروجی‌ها------------------------------
  ***First Method***
counter=>0
counter=>1
counter=>2
counter=>3
counter=>4
**********************


***Second Method***
counter=>5
counter=>5
counter=>5
counter=>5
counter=>5

 

logo-samandehi