• 1401/05/16

عدم نمایش عکس در ejs :

سلام خسته نباشید من نمی دونم چرا عکس هایی که در فایل uploads ذخیره کردم وقتی که می خوام تو ejs نمایششون بدم نمایش داده نمیشه و جالبیش اینکه تو یک route نمایش داده میشه تو روت دیگه نمایش داده نمیشه 

در این روت نمایش داده نمیشه 
exports.getUserHomePage=async(req,res)=>{
 try{
 const username=req.params.username;
 linkObject={
  post:`/user/${username}/post`,
  create:`/user/${username}/create`,
  logout:`/user/${username}/logout`
 }
 const fullnameArray=username.split("_");
 const fullname=fullnameArray.join(" ");
 const postDB=require("../model/posts");
 const userID=req.user.id;
 const posts = await postDB.find({user:userID});
  
 res.render("user-home-page",{layout:"./layout/usersLayout",linkObject,fullname,posts});
}catch(err){
 console.log(err);
}

}

 

در این روت نمایش داده میشه 
exports.getHomePage = async(req, res) => {
 try{
  postStatus="public";
  const postsArray= await posts.find({postStatus});
  const selectedPosts=[];
  for(let i=0;i<=5;++i){
   const post=postsArray[i];
   selectedPosts.push(post);
  }
   
  res.render("home",{selectedPosts});
  
 }catch(err){
  console.log(err);
 }
  
 

 

 

 

 • 1401/05/20
 • ساعت 00:14

سلام دوست من

نیاز به اطلاعات بیشتری هست تا بتونم راهنمایی کنم 

نمیدونم پروژه به چه صورت ساخته شده و چه چیزهای ارسال شده و چه چیزهایی دریافت شده


logo-samandehi