مخصوص ناشنوایان

ریبین اسمعیلی

پروفایل ریبین اسمعیلیهر اشتباهی نشان دهنده این است که وقت آن رسیده چیزی جدید یاد بگیری، چیزی که از قبل نمی دانی.


 


Telegram:@rebinesmaily


Instagram:rebin_esmaily
logo-samandehi