جشنواره تابستانه تاپ لرن

🎉 جشنواره تابستانه تاپ لرن شروع شد 🎉

✅ ویژه اعیاد قربان تا غدیر  

💥شروع تابستان، فرصتی استثنایی برای ورود به دنیای برنامه‌نویسی و طراحی سایت.  

📌 27 خرداد تا 5 تیر  تخفیف  ۷۰ درصدی بر روی تمامی دوره‌ ها.

🌱حس خوب آموزش با تاپ لرن🌱

قیمت این دوره: 1,000,000 300,000 تومان
 • مدرس دوره : آرمین مصری
 • تعداد ویدیوها : 137 ویدیو
 • مدت زمان دوره : 26:47:00
 • سطح دوره : پیشرفته
 • وضعیت دوره : به اتمام رسیده
 • تاریخ آخرین بروزرسانی : 1403/02/16
ثبتـــ نام در این دوره ثبت نام در دوره
آموزش SQL Server Database Administrator

آموزش SQL Server Database Administrator

قرار با هم به امید خدا تمامی موارد و مطالبی که نیاز یک مدیر سیستم که با پایگاه داده  SQL کار می کنه رو باهاش آشنا بشیم 

ابزار هایی که در زمینه مانیتورینگ استفاده میشن رو بشناسیم  و  سیستم های خودمون رو درسطح پیشرفته مانیتور کنیم  ،

 برای نگه داری سرور های که باید همیشه در دسترس باشن و اطلاعاتشون  نباید  از دسترس خارج بشه  و طریقه راه اندازی این سیستم ها رو با هم کار کنیم .

با ریپلیکیشن ها آشنا بشیم  و انواع آنها رو بشناسیم و تفاوت هاشون رو از همدیگه بدونیم  و  ...

قرار توی این دوره  کلی مطالب که نیاز هر DBA رو بشناسیم تا سیستمی مطمن و همیشه در دسترس داشته باشیم.

فصل اول : آموزش کامل نصب و راه اندازی Sql Server 

فصل دوم :   روشهای Authentication یا هویت یابی کاربران

فصل سوم  : بکاپ گیری دیتابیس ها

فصل چهارم :    رمزنگاری دیتابیس ها   

فصل پنجم : Data Collection

فصل ششم : جابجا کردن دیتابیس

فصل هفتم :   Policy

فصل هشتم : Replication 

فصل نهم : High Availability (HA) 

فصل دهم : Alerts and Notifications 

فصل یازدهم :  مانیتورینگپیش نیاز های دوره :

 1. آشنایی با پایگاه داده

فهرستـــ ویدیوها

مدت زمان دوره 26:47:00
 • با مشاهده آنلاین جلسات در سایت ، هزینه اینترنت شما به صورت نیم بها محاسبه خواهد شد.

1
 • معرفی دوره

00:05:45

معرفی دوره

2
 • پیش نیاز های دوره

00:03:10

https://www.microsoft.com/en-us/evalcenter/download-sql-server-2022 https://learn.microsoft.com/en-us/sql/ssms/download-sql-server-management-studio-ssms?view=sql-server-ver16

3
 • نصب SQL Server 2022

00:12:40

نصب SQL Server 2022

4
 • مدیریت کاربران در SQL Server

00:06:18

مدیریت کاربران در SQL Server

5
 • ایجاد کاربر در سطح Instance

00:08:57

ایجاد کاربر در سطح Instance

6
 • ایجاد کاربر در سطح Windows

00:07:34

ایجاد کاربر در سطح Windows

7
 • ایجاد کاربر در سطح Database

00:04:51

ایجاد کاربر در سطح Database

8
 • Server Role و Database Role

00:12:22

Server Role و Database Role

9
 • معرفی نرم افزار dbForge Studio

00:05:34

معرفی نرم افزار dbForge Studio

10
 • آشنایی با نرم افزار dbForge Studio

00:08:05

آشنایی با نرم افزار dbForge Studio

11
 • Database Sample

00:02:48

https://github.com/microsoft/sql-server-samples/tree/master/samples/databases/northwind-pubs https://github.com/Microsoft/sql-server-samples/releases/tag/wide-world-importers-v1.0 https://learn.microsoft.com/en-us/sql/samples/adventureworks-install-configure?view=sql-server-ver16&tabs=ssms

12
 • رمزنگاری متقارن - SYMMETRIC KEY - بخش اول

00:11:22

رمزنگاری متقارن - SYMMETRIC KEY - بخش اول

13
 • رمزنگاری متقارن - SYMMETRIC KEY - بخش دوم

00:10:57

رمزنگاری متقارن - SYMMETRIC KEY - بخش دوم

14
 • رمزنگاری نامتقارن - ASYMMETRIC KEY - بخش اول

00:10:39

رمزنگاری نامتقارن - ASYMMETRIC KEY - بخش اول

15
 • رمزنگاری نامتقارن - ASYMMETRIC KEY - بخش دوم

00:11:07

رمزنگاری نامتقارن - ASYMMETRIC KEY - بخش دوم

16
 • Always Encrypted

00:12:22

Always Encrypted

17
 • TDE - بخش اول

00:08:59

TDE - بخش اول

18
 • TDE - بخش دوم

00:09:13

https://mega.nz/file/iywyxB6b#zSWETYdj4TJusdYmE1-aMiQaTJoKRZcFHp_tBIjdX7Q

19
 • Encrypted Backup

00:13:20

Encrypted Backup

20
 • DDM

00:13:32

https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/security/dynamic-data-masking?view=sql-server-ver16

21
 • SAS

00:14:42

SAS

22
 • DAS

00:10:00

DAS

23
 • Backup Types - بخش اول

00:14:30

Backup Types - بخش اول

24
 • Backup Types - بخش دوم

00:17:13

Backup Types - بخش دوم

25
 • SLA

00:06:45

SLA

26
 • NDF

00:10:28

NDF

27
 • Point In Time

00:13:06

Point In Time

28
 • Backup Strategy - بخش اول

00:11:40

https://learn.microsoft.com/en-us/sql/ssms/release-notes-ssms?view=sql-server-ver16#18111

29
 • Backup Strategy - بخش دوم

00:11:07

Backup Strategy - بخش دوم

30
 • Backup Strategy - بخش سوم

00:04:57

EXEC sp_configure 'show advanced options', 1; GO RECONFIGURE; GO EXEC sp_configure 'xp_cmdshell',1 GO RECONFIGURE GO EXEC XP_CMDSHELL 'net use H: \\172.11.11.5\ShareName /user:toplearn "123"'

31
 • Pages And Extents Architecture - بخش اول

00:08:00

Pages And Extents Architecture - بخش اول

32
 • Pages And Extents Architecture - بخش دوم

00:10:21

https://aboutsqlserver.com/2013/10/15/sql-server-storage-engine-data-pages-and-data-rows/

33
 • Pages And Extents Architecture - بخش سوم

00:08:45

Pages And Extents Architecture - بخش سوم

34
 • Statistics - بخش اول

00:08:26

Statistics - بخش اول

35
 • Statistics - بخش دوم

00:11:00

Statistics - بخش دوم

36
 • Statistics - بخش سوم

00:06:59

Statistics - بخش سوم

37
 • CHECKPOINT

00:11:59

https://mega.nz/file/3qRFhAbK#vq9TjR0BlRShoTnddR8UTJknxOuFXF1GoVnV20COz0Y

38
 • DMV-DMF

00:13:30

https://mega.nz/file/LugwyA6b#Em9ALqmLBrmd5UpGxxEAbrFpjWAqmymQggon3auB8h4

39
 • SnapShot

00:14:02

SnapShot

40
 • Tail Log Backup

00:21:14

https://mega.nz/file/3zoSDIgY#DTBEP8nwprC9adMXdkrwNT2ie_rv3MJyZ-7n3IEAvtw

41
 • SQL Server Agent

00:13:06

SQL Server Agent

42
 • Service Account

00:18:01

Service Account

43
 • Change SA Password - Single User

00:16:02

Change SA Password - Single User

44
 • VLF - بخش اول

00:06:17

VLF - بخش اول

45
 • VLF - بخش دوم

00:20:05

VLF - بخش دوم

46
 • GRANT- DENY

00:16:41

GRANT- DENY

47
 • Recovery Model - بخش اول

00:05:10

Recovery Model - بخش اول

48
 • Recovery Model Simple

00:17:24

Recovery Model Simple

49
 • Recovery Model BULK LOGGED

00:10:43

Recovery Model BULK LOGGED

50
 • Backup-Media Terminology

00:10:32

فایل ضمیمه دارد

51
 • Backup Device

00:10:45

Backup Device

52
 • MIRROR BACKUP

00:07:45

MIRROR BACKUP

53
 • BACKUP OPTIONS

00:16:38

BACKUP OPTIONS

54
 • BUFFERCOUNT

00:10:55

https://www.sqlbackuprestore.com/backupreadsandwrites.htm

55
 • Copy Database

00:08:21

Copy Database

56
 • DATA COLLECTION

00:14:27

DATA COLLECTION

57
 • File Group - بخش اول

00:10:07

فایل ضمیمه دارد

58
 • File Group - بخش دوم

00:08:17

File Group - بخش دوم

59
 • File Group - بخش سوم

00:13:26

فایل ضمیمه دارد

60
 • Limitations on Database Snapshots

00:08:38

Limitations on Database Snapshots

61
 • Query Store - بخش اول

00:10:56

Query Store - بخش اول

62
 • Query Store - بخش دوم

00:11:27

Query Store - بخش دوم

63
 • Log Shipping - بخش اول

00:08:28

Log Shipping - بخش اول

64
 • Log Shipping - بخش دوم

00:16:45

Log Shipping - بخش دوم

65
 • Log Shipping - بخش سوم

00:19:12

Log Shipping - بخش سوم

66
 • Log Shipping - بخش چهارم

00:18:09

Log Shipping - بخش چهارم

67
 • Log Shipping - بخش پنجم

00:16:28

Log Shipping - بخش پنجم

68
 • Log Shipping - بخش ششم

00:13:36

Log Shipping - بخش ششم

69
 • MIRRORING - بخش اول

00:12:45

MIRRORING - بخش اول

70
 • MIRRORING - بخش دوم

00:16:52

MIRRORING - بخش دوم

71
 • MIRRORING - بخش سوم

00:15:54

MIRRORING - بخش سوم

72
 • MIRRORING - بخش چهارم

00:15:39

MIRRORING - بخش چهارم

73
 • Replication - بخش اول

00:08:12

Replication - بخش اول

74
 • Replication - بخش دوم

00:07:35

Replication - بخش دوم

75
 • Replication - بخش سوم

00:08:54

Replication - بخش سوم

76
 • Replication - بخش چهارم

00:08:20

Replication - بخش چهارم

77
 • Snapshot Replication - بخش اول

00:17:31

Snapshot Replication - بخش اول

78
 • Snapshot Replication - بخش دوم

00:17:14

Snapshot Replication - بخش دوم

79
 • Snapshot Replication - بخش سوم

00:09:05

Snapshot Replication - بخش سوم

80
 • Transactional Replication - بخش اول

00:15:34

فایل ضمیمه دارد

81
 • Transactional Replication - بخش دوم

00:11:30

Transactional Replication - بخش دوم

82
 • Transactional Replication - بخش سوم

00:08:13

Transactional Replication - بخش سوم

83
 • Peer to Peer Replication - بخش اول

00:17:42

Peer to Peer Replication - بخش اول

84
 • Peer to Peer Replication - بخش دوم

00:10:39

Peer to Peer Replication - بخش دوم

85
 • Merge Replication - بخش اول

00:10:50

Merge Replication - بخش اول

86
 • Merge Replication - بخش دوم

00:14:28

Merge Replication - بخش دوم

87
 • High Availability - بخش اول

00:04:00

High Availability - بخش اول

88
 • High Availability - بخش دوم

00:11:31

High Availability - بخش دوم

89
 • High Availability - بخش سوم

00:10:35

High Availability - بخش سوم

90
 • High Availability - بخش چهارم

00:10:05

High Availability - بخش چهارم

91
 • High Availability - بخش پنجم

00:09:46

High Availability - بخش پنجم

92
 • High Availability - بخش ششم

00:06:30

High Availability - بخش ششم

93
 • High Availability - بخش هفتم

00:03:39

High Availability - بخش هفتم

94
 • Always On Failover Cluster - بخش اول

00:15:24

Always On Failover Cluster - بخش اول

95
 • Always On Failover Cluster - بخش دوم

00:06:28

Always On Failover Cluster - بخش دوم

96
 • Always On Failover Cluster - بخش سوم

00:16:04

Always On Failover Cluster - بخش سوم

97
 • Always On Failover Cluster - بخش چهارم

00:12:01

Always On Failover Cluster - بخش چهارم

98
 • Always On Failover Cluster - بخش پنجم

00:17:06

Always On Failover Cluster - بخش پنجم

99
 • Always On Failover Cluster - بخش ششم

00:24:19

Always On Failover Cluster - بخش ششم

100
 • Always On Failover Cluster - بخش هفتم

00:15:11

فایل ضمیمه دارد

101
 • Always On Failover Cluster - بخش هشتم

00:25:10

Always On Failover Cluster - بخش هشتم

102
 • Always On Failover Cluster - بخش نهم

00:11:11

Always On Failover Cluster - بخش نهم

103
 • Always On Failover Cluster - بخش دهم

00:08:53

Always On Failover Cluster - بخش دهم

104
 • Always On Failover Cluster - بخش یازدهم

00:05:33

Always On Failover Cluster - بخش یازدهم

105
 • Always On Availability Group - بخش اول

00:11:42

فایل ضمیمه دارد

106
 • Always On Availability Group - بخش دوم

00:14:18

Always On Availability Group - بخش دوم

107
 • Always On Availability Group - بخش سوم

00:02:03

Always On Availability Group - بخش سوم

108
 • Always On Availability Group - بخش چهارم

00:12:59

Always On Availability Group - بخش چهارم

109
 • Always On Availability Group - بخش پنجم

00:12:53

Always On Availability Group - بخش پنجم

110
 • Always On Availability Group - بخش ششم

00:13:08

Always On Availability Group - بخش ششم

111
 • Always On Availability Group - بخش هفتم

00:18:23

Always On Availability Group - بخش هفتم

112
 • Always On Availability Group - بخش هشتم

00:23:25

فایل ضمیمه دارد

113
 • Shrink Database - بخش اول

00:20:00

فایل ضمیمه ندارد

114
 • Shrink Database - بخش دوم

00:07:30

فایل ضمیمه ندارد

115
 • Monitoring - بخش اول

00:13:51

مانیتورینگ بخش اول

116
 • Monitoring - بخش دوم

00:12:22

فایل ضمیمه دارد

117
 • Monitoring - بخش سوم

00:09:39

فایل ضمیمه دارد

118
 • Monitoring - بخش چهارم

00:12:54

فایل ضمیمه ندارد

119
 • Monitoring - بخش پنجم

00:09:32

Monitoring - بخش پنجم

120
 • Monitoring - بخش ششم

00:08:54

فایل ضمیمه ندارد

121
 • Monitoring - بخش هفتم

00:13:08

فایل ضمیمه دارد

122
 • Monitoring - بخش هشتم

00:12:17

فایل ضمیمه دارد

123
 • Monitoring - بخش نهم

00:04:54

فایل ضمیمه دارد

124
 • Monitoring - بخش دهم

00:09:37

Monitoring - بخش دهم

125
 • Monitoring - بخش یازدهم

00:07:32

Monitoring - بخش یازدهم

126
 • Monitoring - بخش دوازدهم

00:15:57

Monitoring - بخش دوازدهم

127
 • Monitoring - بخش سیزدهم

00:09:22

Monitoring - بخش سیزدهم

128
 • Monitoring - بخش چهاردهم

00:16:27

Monitoring - بخش چهاردهم

129
 • Monitoring - بخش پانزدهم

00:21:23

فایل ضمیمه دارد

130
 • Monitoring - بخش شانزدهم

00:10:22

Monitoring - بخش شانزدهم

131
 • Monitoring - بخش هفدهم

00:12:55

Monitoring - بخش هفدهم

132
 • Monitoring - بخش هجدهم

00:11:37

Monitoring - بخش هجدهم

133
 • Monitoring - بخش نوزدهم

00:14:49

Monitoring - بخش نوزدهم

134
 • Monitoring - بخش بیستم

00:08:04

Monitoring - بخش بیستم

135
 • Monitoring - بخش بیست و یکم

00:11:52

Monitoring - بخش بیست و یکم

136
 • Monitoring - بخش بیست و دوم

00:14:09

Monitoring - بخش بیست و دوم

137
 • دوره جدید DBA

00:02:26

دوره جدید DBA

دوره های دیگر مدرس

مشاهده همه دوره ها

نظرات کاربران در رابطه با این دوره

لطفا سوالات خود را راجع به این آموزش در این بخش پرسش و پاسخ مطرح کنید به سوالات در قسمت نظرات پاسخ داده نخواهد شد و آن نظر حذف میشود.
جهت ثبت نظر باید در سایت عضو شوید و یا وارد سایت شده باشید .