قیمت این دوره: 700,000 350,000 تومان
 • مدرس دوره : آرمین مصری
 • تعداد ویدیوها : 108 ویدیو
 • مدت زمان دوره : 11:7:00
 • سطح دوره : پیشرفته
 • وضعیت دوره : به اتمام رسیده
 • تاریخ آخرین بروزرسانی : 1403/03/22
ثبتـــ نام در این دوره ثبت نام در دوره
دوره تمرین محور در SQL Server

دوره تمرین محور در SQL Server

به امید خدا ما در این دوره قرار باهم یک دوره تمرینی داشته باشیم

 

تمامی مباحثی که در دوره SQL Server 2022 گفته شده رو با هم تمرین حل کنیم

 

این دوره کاملا تمرین محور هست و مباحثی که در توسعه و طراحی هست  رو با تمرین کار کنیم و باهاش آشنا بشیم

 

پیش نیاز های این دوره دوره پروژه محور SQL Server 2022 

 

سرفصل دوره : 

فصل اول :

ساخت لاگین ها - تعریف یوزر ها - مشخص کردن دسترسی ها در سطح دیتابیس و instance

فصل دوم :  

ساخت جداول  و   ویوو ها

فصل سوم  :

ایجاد روابط بین جداول

فصل چهارم :    

ایندکس گذاری

فصل پنجم  :    

کوئری نویسی ساده و پیشرفته

فصل ششم   :    

نوشتن انواع  پروسیجرها در پروژه

فصل هفتم    :     

نوشتن انواع فانکشن ها در پروژه

فصل هشتم :

نوشتن انواع تریگرها در پروژهپیش نیاز های دوره :

 1. دوره پروژه محور SQL Server 2022

فهرستـــ ویدیوها

مدت زمان دوره 11:7:00
 • با مشاهده آنلاین جلسات در سایت ، هزینه اینترنت شما به صورت نیم بها محاسبه خواهد شد.

1
 • معرفی دوره

00:02:32

معرفی دوره

2
 • Sa - Login

00:08:12

Sa - Login

3
 • Windows User

00:09:19

Windows User

4
 • SQL User

00:09:51

SQL User

5
 • DENY VIEW ANY DATABASE

00:06:09

DENY VIEW ANY DATABASE

6
 • TempDB

00:06:49

فایل ضمیمه دارد

7
 • Server Memory

00:07:33

Server Memory

8
 • FILEGROUP Primary

00:08:46

FILEGROUP Primary

9
 • SPARSE

00:05:16

SPARSE

10
 • IDENTITY_INSERT

00:07:23

IDENTITY_INSERT

11
 • INSERT

00:05:21

INSERT

12
 • EXISTS

00:07:55

فایل ضمیمه دارد

13
 • Relationships

00:24:42

فایل ضمیمه دارد

14
 • DELETE CASCADE and UPDATE CASCADE

00:20:46

فایل ضمیمه دارد

15
 • HEAP

00:05:22

فایل ضمیمه دارد

16
 • DELETE TOP , IN

00:06:07

DELETE TOP , IN

17
 • Selecting a Select Statement - بخش اول

00:07:29

فایل ضمیمه دارد

18
 • Selecting a Select Statement - بخش دوم

00:08:00

فایل ضمیمه دارد

19
 • Delete

00:11:52

فایل ضمیمه دارد

20
 • Included Columns

00:06:07

Included Columns

21
 • تمرین شماره 1

00:04:04

فایل ضمیمه دارد

22
 • حل تمرین شماره 1

00:05:07

فایل ضمیمه دارد

23
 • تمرین شماره 2

00:01:31

تمرین شماره 2

24
 • حل تمرین شماره 2

00:05:31

حل تمرین شماره 2

25
 • تمرین شماره 3

00:04:45

فایل ضمیمه دارد

26
 • حل تمرین شماره 3

00:05:34

فایل ضمیمه دارد

27
 • تمرین شماره 4

00:03:21

تمرین شماره 4

28
 • حل تمرین شماره 4 - بخش اول

00:16:47

فایل ضمیمه دارد

29
 • حل تمرین شماره 4 - بخش دوم

00:08:29

فایل ضمیمه دارد

30
 • تمرین شماره 5

00:02:22

تمرین شماره 5

31
 • حل تمرین شماره 5

00:11:04

فایل ضمیمه دارد

32
 • تمرین شماره 6

00:02:36

فایل ضمیمه دارد

33
 • حل تمرین شماره 6

00:05:38

فایل ضمیمه دارد

34
 • تمرین شماره 7

00:04:11

فایل ضمیمه دارد

35
 • حل تمرین شماره 7

00:07:32

فایل ضمیمه دارد

36
 • تمرین شماره 8

00:03:31

تمرین شماره 8

37
 • حل تمرین شماره 8

00:07:55

فایل ضمیمه دارد

38
 • تمرین شماره 9

00:02:13

تمرین شماره 9

39
 • حل تمرین شماره 9

00:11:56

حل تمرین شماره 9

40
 • تمرین شماره 10

00:01:43

تمرین شماره 10

41
 • حل تمرین شماره 10

00:04:54

حل تمرین شماره 10

42
 • تمرین شماره 11

00:02:18

تمرین شماره 11

43
 • حل تمرین شماره 11

00:07:13

فایل ضمیمه دارد

44
 • تمرین شماره 12

00:02:43

فایل ضمیمه دارد

45
 • حل تمرین شماره 12

00:05:33

فایل ضمیمه دارد

46
 • تمرین شماره 13

00:02:49

تمرین شماره 13

47
 • حل تمرین شماره 13

00:06:08

فایل ضمیمه دارد

48
 • تمرین شماره 14

00:02:17

تمرین شماره 14

49
 • حل تمرین شماره 14

00:06:39

فایل ضمیمه دارد

50
 • تمرین شماره 15

00:03:38

تمرین شماره 15

51
 • حل تمرین شماره 15

00:05:06

فایل ضمیمه دارد

52
 • تمرین شماره 16

00:01:24

تمرین شماره 16

53
 • حل تمرین شماره 16

00:09:37

فایل ضمیمه دارد

54
 • تمرین شماره 17

00:01:18

تمرین شماره 17

55
 • حل تمرین شماره 17

00:07:43

فایل ضمیمه دارد

56
 • تمرین شماره 18

00:02:26

تمرین شماره 18

57
 • حل تمرین شماره 18

00:03:52

فایل ضمیمه دارد

58
 • تمرین شماره 19

00:02:19

فایل ضمیمه دارد

59
 • حل تمرین شماره 19

00:09:52

فایل ضمیمه دارد

60
 • تمرین شماره 20

00:02:10

تمرین شماره 20

61
 • حل تمرین شماره 20

00:09:56

فایل ضمیمه دارد

62
 • تمرین شماره 21

00:01:36

تمرین شماره 21

63
 • حل تمرین شماره 21

00:07:29

حل تمرین شماره 21

64
 • تمرین شماره 22

00:01:46

تمرین شماره 22

65
 • حل تمرین شماره 22

00:12:50

فایل ضمیمه دارد

66
 • تمرین شماره 23

00:01:36

تمرین شماره 23

67
 • حل تمرین شماره 23

00:11:32

فایل ضمیمه دارد

68
 • تمرین شماره 24

00:02:15

تمرین شماره 24

69
 • حل تمرین شماره 24

00:03:30

فایل ضمیمه دارد

70
 • تمرین شماره 25

00:03:04

تمرین شماره 25

71
 • حل تمرین شماره 25

00:10:24

فایل ضمیمه دارد

72
 • تمرین شماره 26

00:03:21

تمرین شماره 26

73
 • حل تمرین شماره 26

00:09:08

فایل ضمیمه دارد

74
 • تمرین شماره 27

00:02:20

تمرین شماره 27

75
 • حل تمرین شماره 27

00:08:25

فایل ضمیمه دارد

76
 • تمرین شماره 28

00:01:51

تمرین شماره 28

77
 • حل تمرین شماره 28

00:11:25

فایل ضمیمه دارد

78
 • تمرین شماره 29

00:01:45

تمرین شماره 29

79
 • حل تمرین شماره 29

00:04:37

فایل ضمیمه دارد

80
 • تمرین شماره 30

00:01:38

تمرین شماره 30

81
 • حل تمرین شماره 30

00:06:18

فایل ضمیمه دارد

82
 • تمرین شماره 31

00:02:27

تمرین شماره 31

83
 • حل تمرین شماره 31

00:09:39

فایل ضمیمه دارد

84
 • تمرین شماره 32

00:01:48

تمرین شماره 32

85
 • حل تمرین شماره 32

00:09:20

فایل ضمیمه دارد

86
 • تمرین شماره 33

00:02:45

تمرین شماره 33

87
 • حل تمرین شماره 33

00:08:07

فایل ضمیمه دارد

88
 • تمرین شماره 34

00:01:20

تمرین شماره 34

89
 • حل تمرین شماره 34

00:04:30

فایل ضمیمه دارد

90
 • تمرین شماره 35

00:02:13

تمرین شماره 35

91
 • حل تمرین شماره 35

00:12:37

فایل ضمیمه دارد

92
 • تمرین شماره 36

00:01:40

تمرین شماره 36

93
 • حل تمرین شماره 36

00:03:32

فایل ضمیمه دارد

94
 • تمرین شماره 37

00:01:45

تمرین شماره 37

95
 • حل تمرین شماره 37

00:10:52

فایل ضمیمه دارد

96
 • تمرین شماره 38

00:02:25

تمرین شماره 38

97
 • حل تمرین شماره 38 - بخش اول

00:12:22

حل تمرین شماره 38 - بخش اول

98
 • حل تمرین شماره 38 - بخش دوم

00:10:22

فایل ضمیمه دارد

99
 • تمرین شماره 39

00:02:03

تمرین شماره 39

100
 • حل تمرین شماره 39

00:09:03

فایل ضمیمه دارد

101
 • تمرین شماره 40

00:02:42

تمرین شماره 40

102
 • حل تمرین شماره 40 - بخش اول

00:11:20

حل تمرین شماره 40 - بخش اول

103
 • حل تمرین شماره 40 - بخش دوم

00:11:44

حل تمرین شماره 40 - بخش دوم

104
 • حل تمرین شماره 40 - بخش سوم

00:14:32

فایل ضمیمه دارد

105
 • تمرین شماره 41

00:01:42

تمرین شماره 41

106
 • حل تمرین شماره 41

00:04:12

فایل ضمیمه دارد

107
 • تمرین شماره 42

00:01:51

تمرین شماره 42

108
 • حل تمرین شماره 42

00:12:48

فایل ضمیمه دارد

دوره های دیگر مدرس

مشاهده همه دوره ها

نظرات کاربران در رابطه با این دوره

لطفا سوالات خود را راجع به این آموزش در این بخش پرسش و پاسخ مطرح کنید به سوالات در قسمت نظرات پاسخ داده نخواهد شد و آن نظر حذف میشود.
جهت ثبت نظر باید در سایت عضو شوید و یا وارد سایت شده باشید .