قیمت این دوره: 1,200,000 600,000 تومان
 • مدرس دوره : آرمین مصری
 • تعداد ویدیوها : 60 ویدیو
 • مدت زمان دوره : 7:37:00
 • سطح دوره : مقدماتی
 • وضعیت دوره : به اتمام رسیده
 • تاریخ آخرین بروزرسانی : 1403/04/09
ثبتـــ نام در این دوره ثبت نام در دوره
دوره پروژه محور SQL Server پروژه بیمارستانی

دوره پروژه محور SQL Server پروژه بیمارستانی

به امید خدا در این دوره قرار یک دوره پروژه محور بیمارستان رو داشته باشیم که در این دوره یک دیتابیس بیمارستان  رو کامل از صفر طراحی خواهیم که دراین دیتابیس ارتباط ما بین جداول و ویوو  پروسیجر ها و فانکشن های مختلفی رو باهم پیاده سازیم خواهیم کرد 

 

سرفصل های دوره : 

 

1.     توسعه و طراحی سناریو اجرایی
2.     ارتباط   جداول

3.     تعیین نقش در کاربران

4.     طراحی ویوو ها

5.     طراحی پروسیجر ها

6.     طراحی فانکشن هاپیش نیاز های دوره :

 1. SQL Server 2022
 2. Performance & Tuning

فهرستـــ ویدیوها

مدت زمان دوره 7:37:00
 • با مشاهده آنلاین جلسات در سایت ، هزینه اینترنت شما به صورت نیم بها محاسبه خواهد شد.

1
 • معرفی دوره

00:03:17

معرفی دوره

2
 • پیش نیاز های دوره

00:01:32

پیش نیاز های دوره

3
 • آشنایی با دوره

00:06:05

آشنایی با دوره

4
 • نکات مهم راجب دوره

00:07:35

نکات مهم راجب دوره

5
 • شروع دوره

00:02:08

شروع دوره

6
 • Create Database

00:08:31

فایل ضمیمه دارد

7
 • Filegroup

00:11:46

فایل ضمیمه دارد

8
 • Table Design - بخش اول

00:09:27

فایل ضمیمه دارد

9
 • Table Design - بخش دوم

00:09:53

فایل ضمیمه دارد

10
 • Table Design - بخش سوم

00:11:15

فایل ضمیمه دارد

11
 • Table Design - بخش چهارم

00:08:36

فایل ضمیمه دارد

12
 • Table Design - بخش پنجم

00:15:30

فایل ضمیمه دارد

13
 • Table Design - بخش ششم

00:07:22

فایل ضمیمه دارد

14
 • Table Design - بخش هفتم

00:09:06

فایل ضمیمه دارد

15
 • Table Design - بخش هشتم

00:07:38

فایل ضمیمه دارد

16
 • Table Design - بخش نهم

00:06:59

فایل ضمیمه دارد

17
 • Table Design - بخش دهم

00:07:49

فایل ضمیمه دارد

18
 • Table Design - بخش یازدهم

00:09:26

فایل ضمیمه دارد

19
 • Table Design - بخش دوازدهم

00:12:26

فایل ضمیمه دارد

20
 • Table Design - بخش سیزدهم

00:10:05

فایل ضمیمه دارد

21
 • PROCEDURE - بخش اول

00:11:25

فایل ضمیمه دارد

22
 • PROCEDURE - بخش دوم

00:08:35

فایل ضمیمه دارد

23
 • PROCEDURE - بخش سوم

00:08:47

PROCEDURE - بخش سوم

24
 • PROCEDURE - بخش چهارم

00:09:59

فایل ضمیمه دارد

25
 • PROCEDURE - بخش پنجم

00:08:26

فایل ضمیمه دارد

26
 • PROCEDURE - بخش ششم

00:09:22

فایل ضمیمه دارد

27
 • VIEW - بخش اول

00:12:26

فایل ضمیمه دارد

28
 • VIEW - بخش دوم

00:07:25

فایل ضمیمه دارد

29
 • VIEW - بخش سوم

00:06:30

فایل ضمیمه دارد

30
 • VIEW - بخش چهارم

00:09:02

فایل ضمیمه دارد

31
 • VIEW - بخش پنجم

00:05:49

فایل ضمیمه دارد

32
 • VIEW - بخش ششم

00:08:50

فایل ضمیمه دارد

33
 • VIEW - بخش هفتم

00:08:40

فایل ضمیمه دارد

34
 • VIEW - بخش هشتم

00:08:06

فایل ضمیمه دارد

35
 • VIEW - بخش نهم

00:07:37

فایل ضمیمه دارد

36
 • VIEW - بخش دهم

00:08:03

فایل ضمیمه دارد

37
 • VIEW - بخش یازدهم

00:05:03

فایل ضمیمه دارد

38
 • VIEW - بخش دوازدهم

00:05:54

فایل ضمیمه دارد

39
 • VIEW - بخش سیزدهم

00:05:15

فایل ضمیمه دارد

40
 • Table Design - بخش چهاردهم

00:07:07

فایل ضمیمه دارد

41
 • VIEW - بخش چهاردهم

00:05:08

فایل ضمیمه دارد

42
 • Indexes - بخش اول

00:07:01

Indexes - بخش اول

43
 • Indexes - بخش دوم

00:06:23

Indexes - بخش دوم

44
 • Indexes - بخش سوم

00:06:50

Indexes - بخش سوم

45
 • FullText

00:05:06

FullText

46
 • PROCEDURE - بخش هفتم

00:07:24

فایل ضمیمه دارد

47
 • PROCEDURE - بخش هشتم

00:06:49

فایل ضمیمه دارد

48
 • PROCEDURE - بخش نهم

00:09:18

فایل ضمیمه دارد

49
 • PROCEDURE - بخش دهم

00:08:55

فایل ضمیمه دارد

50
 • PROCEDURE - بخش یازدهم

00:06:00

فایل ضمیمه دارد

51
 • PROCEDURE - بخش دوازدهم

00:06:37

فایل ضمیمه دارد

52
 • PROCEDURE - بخش سیزدهم

00:05:51

فایل ضمیمه دارد

53
 • PROCEDURE - بخش چهاردهم

00:05:59

فایل ضمیمه دارد

54
 • PROCEDURE - بخش پانزدهم

00:03:26

فایل ضمیمه دارد

55
 • PROCEDURE - بخش شانزدهم

00:08:37

فایل ضمیمه دارد

56
 • PROCEDURE - بخش هفدهم

00:06:06

فایل ضمیمه دارد

57
 • FUNCTION - بخش اول

00:05:50

FUNCTION - بخش اول

58
 • FUNCTION - بخش دوم

00:04:50

فایل ضمیمه دارد

59
 • FUNCTION - بخش سوم

00:06:17

فایل ضمیمه دارد

60
 • FUNCTION - بخش چهارم

00:06:30

فایل ضمیمه دارد

دوره های دیگر مدرس

مشاهده همه دوره ها

نظرات کاربران در رابطه با این دوره

لطفا سوالات خود را راجع به این آموزش در این بخش پرسش و پاسخ مطرح کنید به سوالات در قسمت نظرات پاسخ داده نخواهد شد و آن نظر حذف میشود.
جهت ثبت نظر باید در سایت عضو شوید و یا وارد سایت شده باشید .