دوره حضوری و آنلاین آموزش پایگاه داده SQL Server 2022

پایگاه داده مجموعــه‌ای سیستماتیک از داده‌ها که انواع مختلفی دارد. داده ها به گونه‌ای سازمان‌دهی شده است که اطلاعات تفکیک شده در جداول را نگهداری می کند. این داده ها با ساختارهایی از ردیف و ستون‌ در جداول، مدل‌سازی شده اند. تنظیم داده‌ها به این صورت باعث می شوند تا به راحتی داده های ذخیره شده, قابل دسترسی، کنترل، بازنگری، به روز رسانی، مدیریت و سازماندهی باشند. هر سایت و هر سازمانی نیازمند ذخیره و بازیابی داده هااست.

ما در برنامه نویسان شما را با این دنیای جذاب آشنا می کنیم.

قیمت این دوره: 1,000,000 300,000 تومان
 • مدرس دوره : آرمین مصری
 • تعداد ویدیوها : 136 ویدیو
 • مدت زمان دوره : 26:45:00
 • سطح دوره : پیشرفته
 • وضعیت دوره : به اتمام رسیده
 • تاریخ آخرین بروزرسانی : 1402/07/26
ثبتـــ نام در این دوره ثبت نام در دوره
آموزش SQL Server Database Administrator

آموزش SQL Server Database Administrator

قرار با هم به امید خدا تمامی موارد و مطالبی که نیاز یک مدیر سیستم که با پایگاه داده  SQL کار می کنه رو باهاش آشنا بشیم 

ابزار هایی که در زمینه مانیتورینگ استفاده میشن رو بشناسیم  و  سیستم های خودمون رو درسطح پیشرفته مانیتور کنیم  ،

 برای نگه داری سرور های که باید همیشه در دسترس باشن و اطلاعاتشون  نباید  از دسترس خارج بشه  و طریقه راه اندازی این سیستم ها رو با هم کار کنیم .

با ریپلیکیشن ها آشنا بشیم  و انواع آنها رو بشناسیم و تفاوت هاشون رو از همدیگه بدونیم  و  ...

قرار توی این دوره  کلی مطالب که نیاز هر DBA رو بشناسیم تا سیستمی مطمن و همیشه در دسترس داشته باشیم.

فصل اول : آموزش کامل نصب و راه اندازی Sql Server 

فصل دوم :   روشهای Authentication یا هویت یابی کاربران

فصل سوم  : بکاپ گیری دیتابیس ها

فصل چهارم :    رمزنگاری دیتابیس ها   

فصل پنجم : Data Collection

فصل ششم : جابجا کردن دیتابیس

فصل هفتم :   Policy

فصل هشتم : Replication 

فصل نهم : High Availability (HA) 

فصل دهم : Alerts and Notifications 

فصل یازدهم :  مانیتورینگپیش نیاز های دوره :

 1. آشنایی با پایگاه داده

فهرستـــ ویدیوها

مدت زمان دوره 26:45:00
 • با مشاهده آنلاین جلسات در سایت ، هزینه اینترنت شما به صورت نیم بها محاسبه خواهد شد.

1
 • معرفی دوره

00:05:45

معرفی دوره

2
 • پیش نیاز های دوره

00:03:10

https://www.microsoft.com/en-us/evalcenter/download-sql-server-2022 https://learn.microsoft.com/en-us/sql/ssms/download-sql-server-management-studio-ssms?view=sql-server-ver16

3
 • نصب SQL Server 2022

00:12:40

نصب SQL Server 2022

4
 • مدیریت کاربران در SQL Server

00:06:18

مدیریت کاربران در SQL Server

5
 • ایجاد کاربر در سطح Instance

00:08:57

ایجاد کاربر در سطح Instance

6
 • ایجاد کاربر در سطح Windows

00:07:34

ایجاد کاربر در سطح Windows

7
 • ایجاد کاربر در سطح Database

00:04:51

ایجاد کاربر در سطح Database

8
 • Server Role و Database Role

00:12:22

Server Role و Database Role

9
 • معرفی نرم افزار dbForge Studio

00:05:34

معرفی نرم افزار dbForge Studio

10
 • آشنایی با نرم افزار dbForge Studio

00:08:05

آشنایی با نرم افزار dbForge Studio

11
 • Database Sample

00:02:48

https://github.com/microsoft/sql-server-samples/tree/master/samples/databases/northwind-pubs https://github.com/Microsoft/sql-server-samples/releases/tag/wide-world-importers-v1.0 https://learn.microsoft.com/en-us/sql/samples/adventureworks-install-configure?view=sql-server-ver16&tabs=ssms

12
 • رمزنگاری متقارن - SYMMETRIC KEY - بخش اول

00:11:22

رمزنگاری متقارن - SYMMETRIC KEY - بخش اول

13
 • رمزنگاری متقارن - SYMMETRIC KEY - بخش دوم

00:10:57

رمزنگاری متقارن - SYMMETRIC KEY - بخش دوم

14
 • رمزنگاری نامتقارن - ASYMMETRIC KEY - بخش اول

00:10:39

رمزنگاری نامتقارن - ASYMMETRIC KEY - بخش اول

15
 • رمزنگاری نامتقارن - ASYMMETRIC KEY - بخش دوم

00:11:07

رمزنگاری نامتقارن - ASYMMETRIC KEY - بخش دوم

16
 • Always Encrypted

00:12:22

Always Encrypted

17
 • TDE - بخش اول

00:08:59

TDE - بخش اول

18
 • TDE - بخش دوم

00:09:13

https://mega.nz/file/iywyxB6b#zSWETYdj4TJusdYmE1-aMiQaTJoKRZcFHp_tBIjdX7Q

19
 • Encrypted Backup

00:13:20

Encrypted Backup

20
 • DDM

00:13:32

https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/security/dynamic-data-masking?view=sql-server-ver16

21
 • SAS

00:14:42

SAS

22
 • DAS

00:10:00

DAS

23
 • Backup Types - بخش اول

00:14:30

Backup Types - بخش اول

24
 • Backup Types - بخش دوم

00:17:13

Backup Types - بخش دوم

25
 • SLA

00:06:45

SLA

26
 • NDF

00:10:28

NDF

27
 • Point In Time

00:13:06

Point In Time

28
 • Backup Strategy - بخش اول

00:11:40

https://learn.microsoft.com/en-us/sql/ssms/release-notes-ssms?view=sql-server-ver16#18111

29
 • Backup Strategy - بخش دوم

00:11:07

Backup Strategy - بخش دوم

30
 • Backup Strategy - بخش سوم

00:04:57

EXEC sp_configure 'show advanced options', 1; GO RECONFIGURE; GO EXEC sp_configure 'xp_cmdshell',1 GO RECONFIGURE GO EXEC XP_CMDSHELL 'net use H: \\172.11.11.5\ShareName /user:toplearn "123"'

31
 • Pages And Extents Architecture - بخش اول

00:08:00

Pages And Extents Architecture - بخش اول

32
 • Pages And Extents Architecture - بخش دوم

00:10:21

https://aboutsqlserver.com/2013/10/15/sql-server-storage-engine-data-pages-and-data-rows/

33
 • Pages And Extents Architecture - بخش سوم

00:08:45

Pages And Extents Architecture - بخش سوم

34
 • Statistics - بخش اول

00:08:26

Statistics - بخش اول

35
 • Statistics - بخش دوم

00:11:00

Statistics - بخش دوم

36
 • Statistics - بخش سوم

00:06:59

Statistics - بخش سوم

37
 • CHECKPOINT

00:11:59

https://mega.nz/file/3qRFhAbK#vq9TjR0BlRShoTnddR8UTJknxOuFXF1GoVnV20COz0Y

38
 • DMV-DMF

00:13:30

https://mega.nz/file/LugwyA6b#Em9ALqmLBrmd5UpGxxEAbrFpjWAqmymQggon3auB8h4

39
 • SnapShot

00:14:02

SnapShot

40
 • Tail Log Backup

00:21:14

https://mega.nz/file/3zoSDIgY#DTBEP8nwprC9adMXdkrwNT2ie_rv3MJyZ-7n3IEAvtw

41
 • SQL Server Agent

00:13:06

SQL Server Agent

42
 • Service Account

00:18:01

Service Account

43
 • Change SA Password - Single User

00:16:02

Change SA Password - Single User

44
 • VLF - بخش اول

00:06:17

VLF - بخش اول

45
 • VLF - بخش دوم

00:20:05

VLF - بخش دوم

46
 • GRANT- DENY

00:16:41

GRANT- DENY

47
 • Recovery Model - بخش اول

00:05:10

Recovery Model - بخش اول

48
 • Recovery Model Simple

00:17:24

Recovery Model Simple

49
 • Recovery Model BULK LOGGED

00:10:43

Recovery Model BULK LOGGED

50
 • Backup-Media Terminology

00:10:32

فایل ضمیمه دارد

51
 • Backup Device

00:10:45

Backup Device

52
 • MIRROR BACKUP

00:07:45

MIRROR BACKUP

53
 • BACKUP OPTIONS

00:16:38

BACKUP OPTIONS

54
 • BUFFERCOUNT

00:10:55

https://www.sqlbackuprestore.com/backupreadsandwrites.htm

55
 • Copy Database

00:08:21

Copy Database

56
 • DATA COLLECTION

00:14:27

DATA COLLECTION

57
 • File Group - بخش اول

00:10:07

فایل ضمیمه دارد

58
 • File Group - بخش دوم

00:08:17

File Group - بخش دوم

59
 • File Group - بخش سوم

00:13:26

فایل ضمیمه دارد

60
 • Limitations on Database Snapshots

00:08:38

Limitations on Database Snapshots

61
 • Query Store - بخش اول

00:10:56

Query Store - بخش اول

62
 • Query Store - بخش دوم

00:11:27

Query Store - بخش دوم

63
 • Log Shipping - بخش اول

00:08:28

Log Shipping - بخش اول

64
 • Log Shipping - بخش دوم

00:16:45

Log Shipping - بخش دوم

65
 • Log Shipping - بخش سوم

00:19:12

Log Shipping - بخش سوم

66
 • Log Shipping - بخش چهارم

00:18:09

Log Shipping - بخش چهارم

67
 • Log Shipping - بخش پنجم

00:16:28

Log Shipping - بخش پنجم

68
 • Log Shipping - بخش ششم

00:13:36

Log Shipping - بخش ششم

69
 • MIRRORING - بخش اول

00:12:45

MIRRORING - بخش اول

70
 • MIRRORING - بخش دوم

00:16:52

MIRRORING - بخش دوم

71
 • MIRRORING - بخش سوم

00:15:54

MIRRORING - بخش سوم

72
 • MIRRORING - بخش چهارم

00:15:39

MIRRORING - بخش چهارم

73
 • Replication - بخش اول

00:08:12

Replication - بخش اول

74
 • Replication - بخش دوم

00:07:35

Replication - بخش دوم

75
 • Replication - بخش سوم

00:08:54

Replication - بخش سوم

76
 • Replication - بخش چهارم

00:08:20

Replication - بخش چهارم

77
 • Snapshot Replication - بخش اول

00:17:31

Snapshot Replication - بخش اول

78
 • Snapshot Replication - بخش دوم

00:17:14

Snapshot Replication - بخش دوم

79
 • Snapshot Replication - بخش سوم

00:09:05

Snapshot Replication - بخش سوم

80
 • Transactional Replication - بخش اول

00:15:34

فایل ضمیمه دارد

81
 • Transactional Replication - بخش دوم

00:11:30

Transactional Replication - بخش دوم

82
 • Transactional Replication - بخش سوم

00:08:13

Transactional Replication - بخش سوم

83
 • Peer to Peer Replication - بخش اول

00:17:42

Peer to Peer Replication - بخش اول

84
 • Peer to Peer Replication - بخش دوم

00:10:39

Peer to Peer Replication - بخش دوم

85
 • Merge Replication - بخش اول

00:10:50

Merge Replication - بخش اول

86
 • Merge Replication - بخش دوم

00:14:28

Merge Replication - بخش دوم

87
 • High Availability - بخش اول

00:04:00

High Availability - بخش اول

88
 • High Availability - بخش دوم

00:11:31

High Availability - بخش دوم

89
 • High Availability - بخش سوم

00:10:35

High Availability - بخش سوم

90
 • High Availability - بخش چهارم

00:10:05

High Availability - بخش چهارم

91
 • High Availability - بخش پنجم

00:09:46

High Availability - بخش پنجم

92
 • High Availability - بخش ششم

00:06:30

High Availability - بخش ششم

93
 • High Availability - بخش هفتم

00:03:39

High Availability - بخش هفتم

94
 • Always On Failover Cluster - بخش اول

00:15:24

Always On Failover Cluster - بخش اول

95
 • Always On Failover Cluster - بخش دوم

00:06:28

Always On Failover Cluster - بخش دوم

96
 • Always On Failover Cluster - بخش سوم

00:16:04

Always On Failover Cluster - بخش سوم

97
 • Always On Failover Cluster - بخش چهارم

00:12:01

Always On Failover Cluster - بخش چهارم

98
 • Always On Failover Cluster - بخش پنجم

00:17:06

Always On Failover Cluster - بخش پنجم

99
 • Always On Failover Cluster - بخش ششم

00:24:19

Always On Failover Cluster - بخش ششم

100
 • Always On Failover Cluster - بخش هفتم

00:15:11

فایل ضمیمه دارد

101
 • Always On Failover Cluster - بخش هشتم

00:25:10

Always On Failover Cluster - بخش هشتم

102
 • Always On Failover Cluster - بخش نهم

00:11:11

Always On Failover Cluster - بخش نهم

103
 • Always On Failover Cluster - بخش دهم

00:08:53

Always On Failover Cluster - بخش دهم

104
 • Always On Failover Cluster - بخش یازدهم

00:05:33

Always On Failover Cluster - بخش یازدهم

105
 • Always On Availability Group - بخش اول

00:11:42

فایل ضمیمه دارد

106
 • Always On Availability Group - بخش دوم

00:14:18

Always On Availability Group - بخش دوم

107
 • Always On Availability Group - بخش سوم

00:02:03

Always On Availability Group - بخش سوم

108
 • Always On Availability Group - بخش چهارم

00:12:59

Always On Availability Group - بخش چهارم

109
 • Always On Availability Group - بخش پنجم

00:12:53

Always On Availability Group - بخش پنجم

110
 • Always On Availability Group - بخش ششم

00:13:08

Always On Availability Group - بخش ششم

111
 • Always On Availability Group - بخش هفتم

00:18:23

Always On Availability Group - بخش هفتم

112
 • Always On Availability Group - بخش هشتم

00:23:25

فایل ضمیمه دارد

113
 • Shrink Database - بخش اول

00:20:00

فایل ضمیمه ندارد

114
 • Shrink Database - بخش دوم

00:07:30

فایل ضمیمه ندارد

115
 • Monitoring - بخش اول

00:13:51

مانیتورینگ بخش اول

116
 • Monitoring - بخش دوم

00:12:22

فایل ضمیمه دارد

117
 • Monitoring - بخش سوم

00:09:39

فایل ضمیمه دارد

118
 • Monitoring - بخش چهارم

00:12:54

فایل ضمیمه ندارد

119
 • Monitoring - بخش پنجم

00:09:32

Monitoring - بخش پنجم

120
 • Monitoring - بخش ششم

00:08:54

فایل ضمیمه ندارد

121
 • Monitoring - بخش هفتم

00:13:08

فایل ضمیمه دارد

122
 • Monitoring - بخش هشتم

00:12:17

فایل ضمیمه دارد

123
 • Monitoring - بخش نهم

00:04:54

فایل ضمیمه دارد

124
 • Monitoring - بخش دهم

00:09:37

Monitoring - بخش دهم

125
 • Monitoring - بخش یازدهم

00:07:32

Monitoring - بخش یازدهم

126
 • Monitoring - بخش دوازدهم

00:15:57

Monitoring - بخش دوازدهم

127
 • Monitoring - بخش سیزدهم

00:09:22

Monitoring - بخش سیزدهم

128
 • Monitoring - بخش چهاردهم

00:16:27

Monitoring - بخش چهاردهم

129
 • Monitoring - بخش پانزدهم

00:21:23

فایل ضمیمه دارد

130
 • Monitoring - بخش شانزدهم

00:10:22

Monitoring - بخش شانزدهم

131
 • Monitoring - بخش هفدهم

00:12:55

Monitoring - بخش هفدهم

132
 • Monitoring - بخش هجدهم

00:11:37

Monitoring - بخش هجدهم

133
 • Monitoring - بخش نوزدهم

00:14:49

Monitoring - بخش نوزدهم

134
 • Monitoring - بخش بیستم

00:08:04

Monitoring - بخش بیستم

135
 • Monitoring - بخش بیست و یکم

00:11:52

Monitoring - بخش بیست و یکم

136
 • Monitoring - بخش بیست و دوم

00:14:09

Monitoring - بخش بیست و دوم

دوره های دیگر مدرس

مشاهده همه دوره ها

نظرات کاربران در رابطه با این دوره

لطفا سوالات خود را راجع به این آموزش در این بخش پرسش و پاسخ مطرح کنید به سوالات در قسمت نظرات پاسخ داده نخواهد شد و آن نظر حذف میشود.
جهت ثبت نظر باید در سایت عضو شوید و یا وارد سایت شده باشید .